DI Service Analyser

Vikarbranchens årsrapport 2024

DI Service har offentliggjort vikarbranchens Årsrapport for 2024, som giver et overblik over den seneste udvikling inden for branchens omsætning, beskæftigelse og demografiske karakteristika.

I Vikarbranchens Årsrapport 2024 får du et samlet overblik over branchens seneste års udvikling i omsætning, beskæftigelse og status på medarbejdersammensætning.

2023 har været præget af usikkerhed som følge af prisstigninger, negativ vækst i vores nabolande samt fortsat krig i Europa og stor mangel på arbejdskraft.

På trods af disse udfordringer viser Årsrapporten en sund økonomisk tilstand i vikarbranchen. Antallet af medarbejdere er stabiliseret med ca. 25.000 fuldtidsbeskæftigede i 2023 efter en større nedgang i 2022. Samtidig omsatte branchen for 14,6 mia. kr. i 2023, hvilket svarer til et fald i omsætningen på 11 pct. sammenlignet med 2022.

Derudover er branchen fortsat kendetegnet ved en mangfoldig medarbejderskare, hvor hele 33 pct. af de ansatte har en anden herkomst end dansk. Dertil beskæftiger branchen i højere grad unge i alderen 18-29 år, der udgør hele 38 pct. af branchens beskæftigede. Af de mange unge beskæftigede i vikarbranchen er størstedelen ufaglærte.

God læselyst!

Relateret indhold