Arrangement

Salg til det offentlige - udbud

Sådan skriver du et vindende tilbud!

Vil du have større indsigt i udbudsprocessen, når offentlige ordregivere udbyder serviceopgaver til private leverandører? Vil du høre mere om mulighederne for markedsdialog med de offentlige ordregivere? Vil du være skarpere i tilbudsskrivningen?

Det er nogle af de emner, som vi sætter fokus på i starten af det nye år. Sammen med ligesindede i servicebranchen har du mulighed for indhente inspiration til arbejdet med at byde på opgaver fra offentlige ordregivere.

Målgruppe

Alle servicevirksomheder, som overvejer at deltage i offentlige ordregiveres udbud eller medarbejdere i tilbudsfunktioner, som allerede er godt i gang.

Bag arrangementet står Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) og DI Service. Arrangementet er for alle medlemmer på serviceområdet, og der er mulighed for netværk og sparring med ligesindede før, under og efter arrangementet.

Program

Download
  • 08.00-08.30 Registrering og morgenmad

  • 08.30-08.45 Velkomst og kort om udbud fra offentlige ordregivere

   v/branchedirektør Jakob Scharff, DI Service

  • 08.45-09.30 Kommunikation mellem virksomhed og ordregiver Den gode markedsdialog

   v/ chef for udbud Dorthe Friis-Vigh, Gentofte Kommune

  • 09.30-09.45 Pause

  • 09.45-11.15 Tilbud til det offentlige – anbefalinger til tilbudsskrivning

   v/ direktør Jimmy Ryhdahl Holst, FORTEM

  • 11.15-11.45 Evaluering hos ordregiver

   v/ advokat og partner Anders Birkelund Nielsen, Bech-Bruun

  • 11.45-12.00 Afrunding