Webinar

Vælg din partner - Vask og tekstiler

IKA og DI Service har i samarbejde netop udarbejdet generelle anbefalinger til det gode offentlige-private samarbejde. På dette webinar vil vi bestræbe os på at komme ned fra helikopteren og sætte fokus på de konkrete forhold og dilemmaer, når vaske- og tekstilløsninger sendes i udbud. Du er meget velkommen til at sende dine konkrete spørgsmål ind på forhånd til service@di.dk og så skal vi komme omkring det på webinaret.

Virksomheder i servicebranchen og offentlige ordregivere arbejder tæt sammen. Det er en forudsætning for det gode samarbejde, at parterne hele tiden arbejder på at forbedre processer, rammer og indhold, så det offentligt-private samarbejde skaber mest mulig værdi for alle.

På baggrund af disse anbefalinger følger en række webinarer på udbud af de enkelte servicesegmenter; dog indledende med dette opstartswebinar med deltagelse af formand Jesper Langkjær, IKA og Jacob Nibe, formand for DI Service Udbudspanel samt advokat fra Horten Andreas Christensen, der fortalte om mulighederne for brug af fleksible udbud.

Webinar 2: Vælg din partner – Vask og tekstiler 7. november, kl. 14-15.

Det andet webinar i rækken omhandler, hvordan det offentlige - private samarbejde kan styrkes indenfor vask og tekstilbranchen.

På webinaret deltager: Felix Dalker, DI, Lars Wartou, DFD, Peter Kamp, Elis

Målgruppe: Offentlige indkøbere og tilbudsgivere i servicevirksomhederne

Efterfølgende webinarer kommer med ca. en måned mellemrum.  

  • Webinar 1: Opstarts- og referencewebinar (30. september, kl. 13- 14)
  • Webinar 2: Vask og tekstiler (7. November, kl. 14-15).
  • Webinar 3: Catering
  • Webinar 4: Rengøring
  • Webinar 5: Vagt og sikkerhed
  • Webinar 6: Vikarydelser
  • Webinar 7: Facility Management