Kursus

Velfærdslederuddannelsen

DI’s velfærdslederuddannelse er en praktisk orienteret lederuddannelse, der giver dig øget indsigt i lederrollen og klæder dig på til at agere effektivt i forhold til at nå dine mål sammen med dine medarbejdere. Sammen med ligesindede fra pleje- og omsorgsvirksomheder, daginstitutioner, private botilbud og tilsvarende får du mulighed for at arbejde med din lederrolle i den private velfærdsbranche.

Handlekraftig i lederrollen
DI’s velfærdslederuddannelse giver dig viden og ledelsesværktøjer, der gør dig kompetent og handlekraftig i lederrollen. Uddannelsen giver svar på, hvordan du udvikler dine lederevner og skaber succes for dig og din virksomhed. Du lærer grundlæggende at sætte mål og rammer, koordinere ressourcerne og sikre fremdriften.

Dine ambitioner er i centrum
Det bærende element gennem forløbet er din egen ambition om, hvad netop du vil med din ledelse. Lederuddannelsen hjælper dig med at fastholde og realisere dine ambitioner ved, at du udarbejder din egen udviklingsplan – og vi hjælper dig til at gøre målene skarpe og relevante.

Det arbejder vi med på uddannelsen

  • Modul 1 – Fundamentet i privat velfærdsledelse
  • Modul 2 – Ledelse af kultur
  • Model 3 – Ledelse af teams
  • Model 4 – Ledelse af forandringer

En praktisk orienteret lederuddannelse med et teoretisk fundament
Vi ved, at det ikke er nok at lytte og se for at lære, og vi tror på, at teori skal sættes i relation til din egen virkelighed for at skabe resultater i din egen organisation. En stor del af lederuddannelsen er således af meget praktisk karakter, og 70 pct. af tiden er afsat til træning. Derudover vil der mellem modulerne være mindre opgaver, hvor du skal afprøve det lærte i din egen virksomhed.

En lederuddannelse for ledere i den private sundheds- og velfærdsbranche
Lederuddannelsen giver indsigt i de grundlæggende ledelsesteorier og værktøjer. Derudover sætter vi fokus på de særlige forhold, som er gældende for ledelse i den private sundheds- og velfærdsbranche.