Netværk

CSR Forum

Medlemsvirksomhederne i DI Service er gode til at tage ansvar. Mange tager et socialt ansvar og giver plads til mangfoldighed. Andre tager et stort ansvar for at passe på klimaet og miljøet.

I DI Service vil vi gerne tilbyde et forum, som under-støtter og udvikler den store indsats, som servicebranchen allerede gør.

Målgruppe:

Forummet er særligt målrettet CSR-ildsjælene.

I DI Service vil vi gerne tilbyde et forum, som under-støtter og udvikler den store indsats, som servicebranchen allerede gør.

Hvorfor et CSR-forum?

Der er stor efterspørgsel på et forum til drøftelse af CSR-emner med relevans for servicebranchen. Derfor tager vi initiativ til at give CSR-interesserede i service-virksomhederne en ramme, hvor de kan dykke ned i faglige udfordringer og konkretisere arbejdet med CSR og FN’s Verdensmål.

Der vil være god mulighed for at blive inspireret af eksterne oplægsholdere og andre virksomheder - både i og uden for branchen. Som altid har vi fokus på at være så virksomhedsnære som muligt.

Temaer fremover

Deltagerne er selv med til at bestemme temaerne. Forslag til temaer kan være: 

  1. Grønne Indkøb
  2. Cirkulær økonomi
  3. Integration af flygtninge og indvandrere
  4. Rekruttering af personer på kanten af arbejdsmarkedet
  5. Bæredygtighed i servicevirksomheder
  6. Hvordan håndterer man plast?
  7. Lærlinge

Vi kommer rundt om temaerne gennem virksomheds-cases, aktiv deltagelse, erfaringsudveksling og oplæg fra eksterne gæster.

Forummet holder to til tre årlige møder af ca. ½ dags varighed.

Møderne kan foregå i Industriens Hus, hos virksomheder eller et tredje sted.

SPØRGSMÅL?

Marie Hau

Konsulent

  • Mobil: +45 2812 6313
  • Direkte: +45 3377 4780
  • E-mail: mhau@di.dk