Netværk

CSR Forum

Medlemsvirksomhederne i DI Service er gode til at tage ansvar. Mange tager et socialt ansvar og giver plads til mangfoldighed. Andre tager et stort ansvar for at passe på klimaet og miljøet.

Colourbox, affald, genbrug, bæredygtig, kran, losseplads

CSR Forum d. 20 oktober: Besøg hos Stena Recycling

Tilmelding

I DI Service vil vi gerne tilbyde et forum, som under-støtter og udvikler den store indsats, som servicebranchen allerede gør.

Målgruppe:

Forummet er særligt målrettet CSR-ildsjælene.

I DI Service vil vi gerne tilbyde et forum, som under-støtter og udvikler den store indsats, som servicebranchen allerede gør.

Hvorfor et CSR-forum?

Der er stor efterspørgsel på et forum til drøftelse af CSR-emner med relevans for servicebranchen. Derfor tager vi initiativ til at give CSR-interesserede i service-virksomhederne en ramme, hvor de kan dykke ned i faglige udfordringer og konkretisere arbejdet med CSR og FN’s Verdensmål.

Der vil være god mulighed for at blive inspireret af eksterne oplægsholdere og andre virksomheder - både i og uden for branchen. Som altid har vi fokus på at være så virksomhedsnære som muligt.

Temaer fremover

Deltagerne er selv med til at bestemme temaerne. Forslag til temaer kan være: 

  1. Grønne Indkøb
  2. Cirkulær økonomi
  3. Integration af flygtninge og indvandrere
  4. Rekruttering af personer på kanten af arbejdsmarkedet
  5. Bæredygtighed i servicevirksomheder
  6. Hvordan håndterer man plast?
  7. Lærlinge

Vi kommer rundt om temaerne gennem virksomheds-cases, aktiv deltagelse, erfaringsudveksling og oplæg fra eksterne gæster.

Forummet holder to til tre årlige møder af ca. ½ dags varighed.

Møderne kan foregå i Industriens Hus, hos virksomheder eller et tredje sted.