Netværk

DI Service arbejdsmarkedspanel

Et mødested for HR-chefer.

Arbejdsmarkedspanelet er en platform for erfaringsudveksling blandt servicebranchens HR-chefer. Her har de mulighed for at dykke ned i en lang række HR-relaterede emner. Samtidig kan de komme med indspark til det politiske arbejde i DI.

Formål

Arbejdsmarkedspanelet er en platform for erfaringsudveksling blandt servicebranchens HR-chefer. Her har de mulighed for at dykke ned i en lang række HR-relaterede emner. Samtidig kan de komme med indspark til det politiske arbejde i DI. Arbejdsmarkedspanelet taler om emner med relevans på tværs af servicebranchen. Emnerne kan både være Trepartsaftaler, lovgivning og arbejdsmarkedspolitik. Ofte har panelets møder et tema, som deltagerne selv vælger. Temaerne belyses gennem oplæg fra eksterne gæster eller fra DI-medarbejdere og gennem efterfølgende erfaringsudveksling blandt deltagerne. Panelet mødes tre gange årligt.

Målgruppe

HR-chefer fra servicebranchens virksomheder.

Emner

Emnerne falder i naturlig forlængelse af DI Service mærkesag om et stærkere rekrutteringsgrundlag for branchens virksomheder.

Tidligere har følgende temaer været gennemgået:

  • Rekruttering og fastholdelse af yngre medarbejdere
  • Uddannelse af lærlinge
  • Seneste statistik for arbejdsmarkedet og for servicebranchen
  • International arbejdskraft
Karen Hjortkær Petersen

Karen Hjortkær Petersen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3639
  • Mobil +45 6072 2401
  • E-mail kahp@di.dk