Netværk

DI Service lærlingenetværk

DI Services lærlingenetværk er et forum, der drøfter problemstillinger omkring elever og lærlinge og videndeler på hverdagens praktik. Deltagerne er typisk garvede HR-folk, der arbejder med elever og lærlinge.

Formål

Det overordnede formål med lærlingenetværket er at øge antallet af elever og lærlinge, der hvor det giver mening for den enkelte virksomhed. Netværket har derfor som formål at gøre hverdagens praksis så nem som muligt - gennem videndeling og oplæg om hverdagens administrative udfordringer samt gennem input til det uddannelsespolitiske arbejde.

Målgruppe

Målgruppen er personer, der arbejder med elever og lærlinge i DI Services medlemsvirksomheder – typisk på HR niveau.

Emner

Netværket består både af store og små virksomheder, som i fællesskab bidrager til at lægge dagsordenen for møderne. Emnerne er både store som små og har f.eks. været:

- Motivation af eksisterende medarbejdere samt drifts- og serviceledere

- Mulighed for økonomiske tilskud

- Muligheder og begrænsninger ift. faggrænser rundt om serviceassistenten.

- Administrative processer - f.eks.:

- udfyldning af uddannelsesaftaler

- ansøgning om voksenlærlingetilskud

- brug af elevplan.dk og praktikpladsen.dk

- praksis omkring uddannelses- og praktikansvarlige

Format

Formattet er først og fremmest videndeling mellem deltagerne – ofte med fokus på bestemte emner. Derudover oplæg fra sekretariatet og andre afdelinger i DI. Netværket mødes 3-4 gange årligt. Der er pt. 10 virksomheder tilknyttet netværket og det er åbent for flere. Såfremt interessen stiger yderligere oprettes endnu et netværk, så antallet og bredden af virksomheder holdes nede af hensyn til videndelingens kvalitet.

Det er gratis at deltage i netværket som medlem af DI Service.

 

Camilla Sandfeld

Camilla Sandfeld

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3025
  • Mobil +45 3070 2034
  • E-mail casa@di.dk