Netværk

DI Service udbudspanel

DI Services Udbudspanel er et rådgivende organ for DI Service bestyrelse. Deltagerne er garvede tilbudsgivere, der deler erfaringer og sammen arbejder for at skabe bedre offentlige udbud.

Formål

Formålet med Udbudspanelet er at forbedre medlemmernes adgang til det offentlige marked. Her udveksler en gruppe af garvede leverandører erfaringer med offentlige udbud - fra den indledende dialog med ordregiver til kontrakten underskrives - og aftalen udmøntes i konkrete leverancer. Udbudspanelet fungerer som et rådgivende panel under DI Service bestyrelse. Du kan læse mere om Udbudspanelet her.

DI Services udbudspanel mødes hvert kvartal ofte med deltagelse af eksterne oplægsholdere, f.eks. offentlige ordregivere, rådgivere eller jurister, der kan bidrage med nye vinkler og opdateret viden om udbudsområdet.

Målgruppe

Repræsentanter for servicevirksomheder med ansvar for salg til den offentlige sektor.

Emner

Aktuelle problemstillinger ift. udbud, udbudsregler, drift af indkøbsaftaler, krav i udbudsmaterialet mm. Du er velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har yderligere spørgsmål.

Felix Dalker

Felix Dalker

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4624
  • Mobil +45 2949 4412
  • E-mail fdal@di.dk