Arrangement

Velfærdskonference: På jagt efter ledige hænder!

Den danske velfærd er presset. Vi bliver flere børn og ældre. De unge mistrives. Og de ældre får flere kroniske sygdomme. Mens der stadig er færre hænder, der kan hjælpe og støtte. Derfor er den danske velfærdsmodel til debat.

En debat, der indtil nu primært har handlet om, hvorvidt borgerne selv skal betale for deres velfærd ved egenbetaling eller opsparing. Og om pengene fra stat til regioner og kommuner rækker. Det er naturligvis altid relevant at drøfte, hvor pengene skal komme fra, og om der er nok af dem. Men den altoverskyggende udfordring for vores velfærd, må være manglen på arbejdskraft inden for velfærdsfagene. Det er derfor relevant at debattere konkrete løsninger, der kan sikre, at der findes nok pædagoger, lærere, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere mm. til fremtidens velfærd.

DI, Dansk Sundhed og Velfærd, Kraka og Altinget ønsker at stille skarpt på, hvordan vi konkret kan løse udfordringen med manglende arbejdskraft på tværs af vores velfærdssamfund.

Vi har inviteret en lang række interessenter, fagpersoner og politikere til at komme med deres konkrete bud på kendte og nye veje. Løsningerne vil gå på tværs af sundheds- og velfærdsområderne. Og de vil involvere både det private, offentlige og civilsamfundet. Målet er, at vi sammen kan inspirere og debattere konkrete løsninger, som kan gøre en forskel. 

Lisbeth Knudsen, strategidirektør hos Altinget, vil guide os gennem dagen og programmet, som du finder længere nede på siden.

Målgruppe

Velfærdskonferencen er for virksomheder, politikere og aktører på sundheds- og velfærdsområderne. Der er et begrænset antal pladser i salen. Det er gratis at deltage.

Praktiske forhold ved ankomst til Christiansborg

Du finder Proviantsalen i Provianthuset, der ligger mellem Christiansborg Slot og Det Kongelige Bibliotek. Der er indgang via Proviantpassagen og Rigsdagsgården.

Alle deltagere skal igennem sikkerhedstjek ved ankomst. Det anbefales, at du ankommer i god tid, da der kan opstå ventetid i forbindelse med sikkerhedstjekket.

Vi vil sætte stor pris på, at du melder afbud, hvis du skulle blive forhindret i at deltage. Det betyder, at vi kan give din plads til en anden.

Program

 • 12.00 Check-in og frokost

 • 12.30 Velkommen

  Vært Monika Rubin (Moderaterne)

 • 12.35 Program

  Moderator Lisbeth Knudsen (strategidirektør hos Altinget)

 • 12.40 Velfærdsstat og velfærdssamfund: Hvor mange hænder mangler til vores velfærd?

  Ulrik Beck (cheføkonom hos Kraka)

 • 13.05 Interessenterne mener…: Hvor og hvordan findes den arbejdskraft, som mangler?

  Birgitte Conradsen (BUPL, næstformand)
  Kristina Kristoffersen (medlem af rektorkollegiet hos Danske Professionshøjskoler og rektor for Professionshøjskolen UCN)
  Jakob Scharff (branchedirektør i DI)
  Camilla Tanghøj (kontorchef for Tværgående Politik og Strategi hos KL)

 • 13.55 Pause og kaffe

 • 14.15 På turné i virkeligheden: Hvordan har man løst manglen på arbejdskraft lokalt?

  Stine Louise Eising (direktør hos Forenede Care)
  Gunnar Brabrand (salgsdirektør hos Howdy)
  Karen Storgaard Larsen (direktør for social- og sundhed, Aabenraa)
  Kirsten Wisborg (lægelig vicedirektør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital)

 • 15.05 Politisk paneldebat om visioner for og prioritering af velfærden

  Monika Rubin (Moderaterne)
  Katrine Daugaard (Liberal Alliance)
  Lotte Rod (Radikale Venstre)
  Christina Olumeko (Alternativet)

 • 15.40 Tak for i dag

  Moderator Lisbeth Knudsen (strategidirektør hos Altinget)

 • 15.45 Netværk og fredagsbar