Online webinar

Webinar - Vælg din partner – Facility Management

De offentlige ordregivere og private leverandører skal sammen finde balancen mellem de mange krav og forventninger. Det er en forudsætning for det gode samarbejde, at parterne hele tiden arbejder på at forbedre processer, rammer og indhold, så det offentligt-private samarbejde skaber mest mulig værdi for alle. Det er helt kort fortalt pointen i de anbefalinger, som DI har lavet i samarbejde med IKA – Forening af offentlige indkøbere.

I forlængelse af anbefalingerne har DI – i aftale med IKA – planlagt en række webinarer, hvor vi forsøger at lande ”helikopteren” i de enkelte branchesegmenter. Udbud af Facility Management bliver det 6. webinar i rækken. 

Når det offentlige udbyder Facility Management er der eksempelvis forskellige muligheder for at tænke bæredygtighed (miljø, social, økonomi) hensyn ind. Der kan eksempelvis stilles mindstekrav, der tager afsæt i miljømærker og standarder, men der kan også skabes konkurrence om de grønne elementer. Det giver Facility Management virksomheder incitament til at tænke i bæredygtige produkter og ydelser og betyder samtidig, at ordregiver kan få en mere balanceret løsning.

På dette webinar dykker vi ned i, hvordan offentlige ordregivere og servicevirksomheder kan lave aftaler med god service, bæredygtighed og brugertilfredshed. Vi tager et kig på anvendelsen af konkurrenceparametre og hører konkrete eksempler på, hvordan der i praksis kan skabes et godt partnerskab.

Deltagere i studiet:

Morten Schou Andersen, ISS Facility Services A/S 

Jesper Langkjær, IKA

Felix Dalker, DI (ordstyrer)