DI Service

Bliv medlem af DI Service

DI Service tilbyder sparring, netværk og indflydelse. - Alt sammen for at sikre de bedste vilkår for at drive servicevirksomhed i Danmark.

DI Service ønsker at skabe de bedste rammer for at drive servicevirksomhed i Danmark. Vi formidler løbende politiske budskaber på vegne af vore medlemmer. Det gør vi via dialog med politikere, centraladministrationen og ved at bidrage til den offentlige debat i medierne. Som medlem får du dermed et talerør for servicebranchens interesser.

Hos DI Service får du som medlem mulighed for at få individuel sparring. Du får adgang til en række seminarer, konferencer og workshops, der kan bidrage til at udvikle din forretning. Derudover har du mulighed for at deltage i netværk. DI råder desuden over mere end 50 juridiske eksperter, der hver dag sidder klar til at besvare dine spørgsmål om overenskomster, fyringer, arbejdsmiljø etc.

Læs mere om, hvordan du og din virksomhed kan påvirke servicebranchens rammevilkår, få sparring og adgang til en række rabatter nedenfor.

Styrke i fællesskab

I DI Service er vi samlingspunkt for knap 300 virksomheder inden for operationel service. Det er et stort netværk, der ønsker at udvikle deres forretning og øge markedsmulighederne på det private såvel som det offentlige marked.

 

Kontakt

Ring til os på +45 33 77 33 77

Skriv til os på service@di.dk

Få indflydelse

DI Service giver dig de bedst mulige rammebetingelser for at drive virksomhed i og ud fra Danmark. På vegne af medlemmerne involverer DI Service sig i en lang række erhvervspolitiske sager. Vi har blandt andet bidraget til produktivitetskommissionen, hjemmehjælpskommissionen og implementering af EU’s udbudsdirektiver. Derudover har vi bidraget til revision af vagtloven og revision af loven om frit valg af leverandør af hjemmehjælp. Som medlem af DI Service får du et talerør over for politikere og en partner, der varetager dine interesser i arbejdsgiverfælleskabet.

Få mere ud af dit medlemsskab
Hvis du ønsker at få mere branchespecifik indflydelse, kan du melde dig ind i en af DI Services foreninger eller sektioner. Find alle foreninger og sektioner her.

Vejledning om udbud

Medlemmer af DI tilbydes to timers gratis rådgivning i de udfordringer, der opstår i udbudsprocessen. DI har indgået en samarbejdsaftale med advokatfirmaerne Bech-Bruun, Bird & Bird, LETT og Lundgreen om to timers gratis udbudsrådgivning til DI's medlemmer. Advokatfirmaerne er klar til at bistå med rådgivning efter aftale, såfremt din virksomhed står og mangler konstruktive input vedrørende konkrete udbud og de forhold, der gør sig gældende.

Vi gør vores medlemmer opmærksomme på, at advokatfirmaet kun yder gratis rådgivning i de to første timer. Herefter skal medlemsvirksomheden i samarbejde med advokatfirmaet aftale den fremadrettede særskilte procedure og timeafregning, som er DI uvedkommende. Såfremt det er tilfældet, at det enkelte advokatfirma skulle have interessekonflikt i at rådgive i den enkelte sag, henvises til et andet advokatfirma.

Ekstern vejledning om udbud
Virksomheder kan få hjælp til at søge udbud, vilkår for tilbud, evaluering og opfølgning gennem flere forskellige vejledninger. Hos www.udbudsportalen.dk kan du få vejledning om virksomhedsoverdragelse og medarbejderforhold. Ydermere tilbyder Udbudsportalen vejledning i, hvordan man undgår klagesager i udbudsprocesser.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbyder vejledning om kontraktændringer. Samtidig giver styrelsen sit bud på en tjekliste, man kan tage i brug, når man vil afgive tilbud i en udbudsproces.

Få hjælp til personalejura

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til personalejura på tlf. 3377 3377 eller pr. mail jura@di.dk. Hver dag sidder DI’s eksperter klar til at rådgive dig om ansættelser, opsigelser, udstationeringer, løn, arbejdsmiljø etc. i tidsrummet 8-17.  

DI giver svar på alle typer spørgsmål
Vores personalejuridiske afdeling råder over mere end 50 advokater og konsulenter med ekspertise indenfor alle grene af personalejura. Alt rådgivning tager udgangspunkt i jeres konkrete situation.

Vi rådgiver blandt andet om:

  • Ansættelse, ansættelseskontrakter mv.
  • Afskedigelser
  • Barselsregler
  • Arbejdstid
  • Indgåelse af lokale aftaler
  • Funktionærers ansættelsesvilkår
  • Arbejdsmiljø
  • Konkurrence- og kundeklausuler
  • Sygefravær
  • Personalepolitikker

På DI’s hjemmeside kan du hurtigt få svar på hyppigt stillede spørgsmål. Her kan du blandt andet finde information om ansættelseskontrakter og opsigelse. Læs mere om personalejura her

Få indblik i servicebranchens økonomiske udvikling

Hvert år udgiver DI Service en årsrapport, der redegør for udviklingen i servicebranchen. Rapporten fokuserer bl.a. på omsætning, produktivitet og beskæftigelse, samt sundhedstilstand m.m. Rapporten er baseret på tal fra Danmarks Statistik, Experian samt DI Services egne spørgeskemaundersøgelser. Derudover udgiver vi med jævne mellemrum analyser, der behandler aktuelle muligheder og udfordringer for branchen. Rapporter er med til at underbygge vores politiske budskaber i medierne og hos politikere.

Du kan finde alle analyserne her.

Vær med til at sikre servicebranchens interesser

Som medlem af DI Service kan du deltage i DI Service valgforum. Her vælger vi, hvem der skal repræsentere servicevirksomhedernes interesser i DI's hovedbestyrelse. Ved at lægge dine stemmer i DI Service valgforum kan du sikre, at DI’s ledende organer varetager servicebranchens interesser.

Når en virksomhed melder sig ind i DI, vælger den, hvordan virksomheden vil lade sig repræsentere i forhold til DI’s valgte ledelse. Da det ikke er alle medlemmer, som har lagt deres stemmer i DI Service, er det selvsagt heller ikke alle medlemmer, der kan stemme på DI Service valgforum.

Der er valg i DI Service valgforum én gang årligt. Det sker i forlængelse af DI Services ordinære generalforsamling. DI Services bestyrelse har udarbejdet nogle retningslinjer for valg af delegerede til valgforummet med det formål at sikre en så gennemskuelig og åben valgproces som muligt. Du kan læse DI Service vedtægter her og DI service forretningsorden her 

Bliv en del af DI Service valgforum

Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomhed er en del af DI Service valgforum, kontakt da sekretariatet på tlf. +45 3377 4780 eller e-mail mhau@di.dk. Ønsker du, at din virksomhed skal være en del af DI Service valgforum, skal du bede virksomhedens adm. direktør kontakte DI.

Deltag i konferencer, seminarer og workshops

DI Service gennemfører løbende konferencer, seminarer og workshops. Arrangementerne har til formål at give medlemmerne inspiration, viden og værktøjer til at udvikle deres virksomhed, deres medarbejdere og deres forretninger. Det sker bl.a. på DI Service Årsdag, på kurser og gennem DI's netværksarrangementer. Du kan bl.a. deltage i HR-netværket om udenlandske medarbejdereMiljøchefforum og de regionale ledernetværk. Find alle DI's netværk, kurser og arrangementer her.

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

Camilla Sandfeld

Camilla Sandfeld

Seniorchefkonsulent

Sekretariatsansvarlig Servicebranchens Arbejdsgiverforening

Kristian Hougaard Frederiksen

Kristian Hougaard Frederiksen

Konsulent

Kommunikationsansvarlig Servicebranchens Arbejdsgiverforening

Lasse Rafiq Hangaard

Lasse Rafiq Hangaard

Konsulent

Sekretariatsansvarlig Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning samt Arbejdsgiverforeningen for Danske Vaskerier

Berivan Duman

Berivan Duman

Chefkonsulent

Sekretariatsansvarlig VikarBranchen

Julie Bjerre Linnemann

Julie Bjerre Linnemann

Chefkonsulent

Barsel

Astrid Standly Henriksen

Astrid Standly Henriksen

Konsulent

Sekretariatsansvarlig Dansk Sundhed og Velfærd

Merete Eybye Scheelsbeck

Merete Eybye Scheelsbeck

Chefkonsulent

Sekretariatsansvarlig Vagt og Sikkerhedsbranchen

Julie Østergaard Svarre

Julie Østergaard Svarre

Konsulent

Lærlinge

Eleonora Holm Rosenkilde

Eleonora Holm Rosenkilde

Studentermedarbejder

Andreas Holm Joensen

Andreas Holm Joensen

Studentermedarbejder

Sara Cecilie Frandsen

Sara Cecilie Frandsen

Journalistpraktikant

Kommunikation

Relateret indhold