Casebank

Her kan du læse om gode erfaringer og praksisser

Udbud anvendes til at skabe bæredygtig udvikling

Odense Kommune har med et samarbejde med en privat virksomhed ambitioner om at fremme bæredygtig udvikling

Styring på plejeteamets arbejdstøj

Lolland Kommunes valg af privat leverandør gav styring på plejeteamenes arbejdstøj

Digital i marken

Digitale løsninger bidrager til servicelederes daglige arbejde

Konkurrence giver Greve mere effektiv plejecenterdrift

Greve Kommune har gennem længere tid benyttet sig aktivt af konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsområdet med nye løsninger og effektiviseringsgevinster til følge

Solrød nytænker udbud af rengøring

Erfaringer fra Solrød Kommune viser, at man ved at inkludere en række kvalitative parametre i udbuddet kan konkurrence om at løse opgaverne innovativt

Fokus på totaløkonomi i udbud af vagtydelser

Fællesindkøb Fyn har i deres seneste udbud af vagtydelser fokuseret på en række kvalitative kriterier. Det har givet leverandørerne større muligheder for at beskrive en løsning med udgangspunkt i erfaringer og kompetencer

Klare gevinster ved at udbyde rengøring på hospitaler

Regeringen og Danske Regioner har med økonomiaftalen sat klare mål for at modernisere og effektivisere de offentlige hospitaler. Det kan regionerne realisere uden at skære i kerneydelserne

Facility Management-partnerskab opnår innovative og effektive løsninger

Forsvaret og ISS har indgået et tæt partnerskab om Forsvarets Facility Management-opgaver. De positive erfaringer fra udbudsprocessen viser, at der er stort potentiale i at gennemføre mere fleksible udbud

OPP-plejecenter i Holbæk gør hverdagen lettere med velfærdsteknologi

Holbæk Kommune har imødekommet udfordringen ved flere ældre og løbende krav om reducering af udgifterne til ældreområdet, ved at udbyde deres plejecenter i Tølløse som et Offentligt Privat Partnerskab (OPP)

Ikast-Brande sammentænker rengøring og beskæftigelsesindsats

Da Ikast-Brande Kommune i 2016 konkurrenceudsatte deres rengøringsopgaver, koblede kommunen opgaverne sammen med beskæftigelsesindsatsen

OPP-plejecenter i Kolding skaber rammerne for det gode ældreliv

Kolding Kommune var den første kommune i Danmark, der indgik et Offentligt Privat Partnerskab (OPP) om at bygge og drive et plejecenter. Det har resulteret i helhedsløsninger og nye plejeydelser til gavn for de ældre borgere

FN's Verdensmål inspirerer til nye rekrutteringsformer i DFD

DFD er en virksomhed i rivende udvikling. For fortsat at kunne levere konkurrencedygtige totalløsninger af højeste kvalitet, er vi afhængig af at kunne rekruttere arbejdskraft til alle vores vaskerier fordelt i hele landet. Samarbejdet med kommunernes jobcentre om f.eks. praktikforløb eller IGU-forløb forløber godt, og det udvikler sig løbende.

Vaskeposerne bliver syet af udsatte kvinder

Tekstilvirksomheden Berendsen har etableret et næsten genialt samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed I Tråd Med Verden. Samarbejdet gavner på samme tid en gruppe udsatte kvinder, miljøet – og i sidste ende også bundlinjen hos Berendsen.