En digital og bæredygtig servicebranche

En digital og bæredygtig servicebranche

DI Service vil fremme branchens digitale og bæredygtige forretningsudvikling. Vi udbyder netværk, kurser og konkrete værktøjer, som kan bringe medlemmerne videre i deres arbejde med digitalisering og grøn omstilling.

Fokusområder:

  • DI Service synliggør konkrete teknologiske og digitale løsninger, som servicevirksomheder kan bruge til at effektivisere deres virksomhed eller udvikle nye services.
  • DI Service tilbyder medlemmerne adgang til netværk og udviklingsprojekter med videninstitutioner, samt yder støtte til mere praktisk digitalisering i virksomhederne - eventuelt i form af et nyt sandbox projekt.
  • DI Service inspirerer og bidrager til en grønnere forretningsudvikling med mindre materielt CO2-fodaftryk, større genanvendelsesprocent og effektiv brug af naturressourcer.
  • Alle virksomheder med mere end 250 medarbejdere skal gennemgå et CO2-tjek (alternativt andre konkrete, grønne værktøjer).