Udbudspanel

DI Service har som prioriteret indsatsområde at styrke samspillet mellem de private serviceleverandører og den offentlige sektor.

Udbudspanel I DI Service er der nedsat et udbudspanel, der fungerer som et rådgivende panel under DI Service bestyrelse. Panelet fokuserer på udbud i praksis, konkrete anbefalinger og  værktøjer på udvalgte områder.

Panelet understøtter DI Services arbejde med at styrke samspillet mellem de private serviceleverandører og den offentlige sektor f.eks. ved at pege på uhensigtsmæssigheder i rammebetingelser eller i konkrete udbudsbetingelser og gennemgående kontraktbestemmelser.

Panelet fungerer bl.a. som rådgivende ekspertpanel og inspirator i forhold til: 

- At komme med konkrete løsningsforslag og indspil til aktuelle problemstillinger

- Høringer at nye lovforslag og andre politiske initiativer vedrørende udbud og offentligt og privat samarbejde (OPS)

- Dialog og samspil med interessenter på udbud og OPS-området

DI Services udbudspanel mødes hvert kvartal ofte med deltagelse af eksterne oplægsholdere, f.eks. offentlige ordregivere, rådgivere eller jurister, der kan bidrage med nye vinkler og opdateret viden om udbudsområdet.