Social bæredygtighed og arbejdskraft


 

Fokusområder

  1. Det skal være lettere at ansætte udenlandsk arbejdskraft i servicebranchen - særligt fra ikke-europæiske lande.
  2. Servicevirksomheder arbejder for at uddanne flere faglærte medarbejdere. Konkret betyder det, at DI Service stræber efter, at branchen ved udgangen af 2022 skal have en stigning i antallet af elever og lærlinge på 30 pct. ift. 2021 og 25 pct. flere virksomheder, der uddanner lærlinge ift. 2019.
  3. Branchens virksomheder sætter mål for deres sociale inklusion.
  4. DI Service arbejder på at styrke servicebranchens image, bl.a. ved at vise branchens integration af udenlandske medarbejdere, socialt udsatte, seniorer og handicappede.
  5. Midlerne i servicebranchens kompetence- og samarbejdsfonde skal tilbage til virksomhedernes konkrete indsatser, projekter og initiativer.