DI Service

Vil du være en del af projektet?

Det er som medlem af DI Service gratis at deltage. Nogle af aktiviteterne vil være målrettet ledere, driftschefer og andre relevante nøglepersoner, der arbejder med HR, CSR, ESG og lignende.

Hvornår går vi i gang?


Forløbet har kick-off til den 12. maj på DI Service Årsdag og i juni vil du kunne danne dig et overblik over de forskellige aktører, der kan understøtte dig i arbejdet med social bæredygtighed.

  • Webinarer: i perioden august-november vil der blive udbudt fire målgruppespecifikke webinarer, der eksponerer forskellige målgrupper og giver indblik i, hvad der virker i forhold til at inkludere og fastholde den udvalgte målgruppe.
  • Portrætter: frama og frem vil igennem en række virksomhedsportrætter kaste lys over de mange gode historier fra servicebranchen.
  • Masterclasses: vil blive udbudt på bagkant af webinarrækken – dvs. fra december og frem – og er et rådgivningsforløb med både tværgående og virksomhedsspecifikke aktiviteter.

Har du lyst til at bidrage?

Vi er i fuld gang med at tilrettelægge programmet for webinarrækken og række ud til virksomheder, der har en god historie de gerne vil dele til inspiration for andre i branchen.

Hvis du har lyst til at bidrage med jeres erfaringer i forhold til at rekruttere og fastholde unge på kanten, mennesker med handicap, etniske minoriteter samt job- og ikke-jobparate ledige, så er du meget velkommen til at række ud til projektleder Berivan Duman.

Kontakt

Projektleder Berivan Duman
Tlf: 33773717
Mail: bedu@di.dk

Skrevet af:

Berivan Duman

Relateret indhold