Som uddannet ejendomsservicestekniker vil din medarbejder kunne:

  1. Varetage håndværks-, sikkerheds- og servicemæssige ydelser ved servicering af bolig-, erhvervs- og institutionsejendomme.
  2. Kommunikere og yde service af social karakter over for brugere eller beboere, der omfatter alle befolkningsgrupper.
  3. Medvirke til ressourcebesparende, energioptimeret og miljøbevidst ejendomsdrift, vedligehold og bygningssikkerhed.
  4. Vedligeholde bygninger med tilhørende inden- og udendørsanlæg, udstyr, faciliteter og arealer.
  5. Indkøbe maskiner og udstyr samt betjene og vedligeholde disse, såvel inden- som udendørs, herunder maskiner, hvor traktorkørekort er en forudsætning.
  6. Vejlede forskellige brugere og beboere målrettet i rettigheder og pligter ved anvendelse af bygninger og deres faciliteter.
  7. Varetage administrative og ledelsesmæssige opgaver, herunder arbejdsplanlægge og budgettere.

Læs mere om uddannelsen her.