Velkommen til Dansk Industris nye website. Vi udvikler i øjeblikket et nyt site for at give dig den bedste brugeroplevelse. I en periode vil du derfor opleve indimellem at blive sendt til indhold på vores gamle site.

Servicebranchens integrationsindsats

I DI Service arbejder vi for en bedre integration. Vi arbejder for en bedre integration af nytilkomne flygtninge i Danmark, så vi kan sikre et stærkere rekrutteringsgrundlag i servicebranchen.

DI Service arbejder for at få en bedre integration af nytilkomne flygtninge i Danmark, så vi kan sikre et stærkere rekrutteringsgrundlag i servicebranchen. På denne side har vi samlet relevat information, som kan inspirere medlemmerne til ansættelse af flygtninge.

Hjælp en flygtning i arbejde

Hjælp flygtninge ind på arbejdsmarkedet

Hvis din virksomhed ønsker at være med til at gøre en særlig indsats for flygtninge, kan du på denne side få overblik over den relevante information og få inspiration til at komme i gang.

DI har oprettet en særlig hotline, som kan hjælpe, hvis du er i tvivl om, hvilke muligheder I har for at få en person ud på jeres virksomhed og hvordan I kommer videre i systemet.
Læs mere om flygtninge på di.dk

Kontakt til en flygtning

Hvis I allerede har en god kontakt i det lokale jobcenter, kan I henvende jer der for at få kontakt til en flygtning. Det er desuden jobcentret, der skal give tilladelse til indsatsen, hvis der er tale om støttet beskæftigelse, som for eksempel virksomhedspraktik eller løntilskud.
Ellers anbefales at tage kontakt til Jobservice Danmark, der kan hjælpe med en koordinerende service på tværs af hele Danmark. Jobservice Danmark kan kontaktes på tlf.: 72 200 350 eller på mail: jobservicedanmark@star.dk 

Sammen om integration

Sammen om integration er et initiativ, som er skabt af regeringen sammen med en række virksomheder på baggrund af topmødet om integration på Marienborg i september 2015.

På siden kan du finde gode råd fra andre virksomheder samt cases fra hele landet. Læs mere på sammenomintegration.dk

Du kan også finde faktaark om integrationsgrunduddannelse, løntilskud og virksomhedspraktik, mentorordningen og bonusordningen.

Gode eksempler?

I DI Service arbejder vi for at synliggøre de gode historier, der kan give andre virksomheder inspiration til at ansætte flygtninge.
Derfor hører vi meget gerne fra din virksomhed, hvis I støder på udfordringer med ansættelse af flygtninge, har erfaringer med integrationsgrunduddannelsen eller har en god historie om dialogen med det lokale jobcenter. 

Regler for udenlandsk arbejdskraft
 

Undgå bøvl og bøder

Det kan have store konsekvenser for din virksomhed, hvis det viser sig, at en medarbejder fra lande uden for Norden, EU eller Schweiz har udført arbejde uden en gyldig arbejdstilladelse. Virksomheden kan få store bøder, også selvom virksomheden har handlet i god tro. Bøderne kan være på 20.000 kr. pr. ansat pr. påbegyndt måned - eller fængsel i op til 2 år.
 
Her får du nogle simple råd til, hvad din virksomhed kan gøre for at overholde reglerne og undgå bøder.

IGU (integrationsuddannelsen)

Hvad er IGU?

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) giver virksomheder mulighed for at ansætte en flygtning i to år til en løn, der tager højde for, at personens faglige og sproglige kompetencer endnu ikke lever op til kravene på det danske arbejdsmarked. Loven trådte i kraft den 1. juli 2016.
DI anbefaler, at virksomheden laver en aftale om virksomhedspraktik, før der indgås en aftale om IGU. Det giver begge parter mulighed for at se hinanden an.

IGU-aftale

Når I har fundet jeres kandidat og lagt en uddannelsesplan, skal I oprette en IGU-aftale på VITAS, som er Beskæftigelsesministeriets ansøgningssystem for virksomhedsrettede tilbud.

I bestemmer selv, hvordan uddannelsesplanen skal se ud. I skal blot huske at registrere på vitas.bm.dk, når I opretter aftalen.

DI har lavet nogle uddannelsesplaner målrettet servicebranchen. Nedenfor kan du finde to forslag til hvert arbejdsområde – et forslag med hovedvægt på danskundervisning  (1) og et forslag med større vægt på faglig opkvalificering (2). Forslagene er til vejledning og inspiration, så I kan frit kombinere eller redigere inden for IGU-reglerne, så planen bedst matcher jeres medarbejder og virksomhed.

 

Opholds- og arbejdstilladelse

Det er en forudsætning for ansættelsen, at medarbejderen kan fremvise en gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Det anbefales derfor, at virksomheden indhenter kopi af medarbejderens pas (hvori medarbejderens statsborgerskab fremgår) og kopi af opholds- og arbejdstilladelsen forud for ansættelsen.

  1. Tjek, om personen, du ansætter, har et pas fra et land uden for Norden, EU eller Schweiz

  2. Tjek, at opholdskortet gælder det arbejde, personen skal udføre - og at gyldighedsdatoen stemmer

  3. Tag en farvekopi af både for- og bagside af opholdskortet

  4. Tjek, at det er den samme person, der udfører arbejdet, som har opholdskortet

  5. Lav en oversigt over, hvornår du næste gang vil tjekke personens opholdskort