Mere og bedre offentlig-privat samarbejde

Mere og bedre offentlig-privat samarbejde

Antallet af offentlige udbud har ligget på samme niveau gennem flere år. Tallene viser, at der fortsat er et stort potentiale for at udbygge markedet.

DI Service arbejder for at øge servicevirksomhedernes markedsandel på det offentlige marked. Samtidig arbejder vi for, at udbuddene får større fokus på kvalitet, innovation og bæredygtighed.

Fokusområder:

  • Større fokus i offentlige udbud på sikring af ordnede forhold.
  • Udvikle metoder til at synliggøre de offentlige kunder, der gør det bedst og dårligst på indikatorer om bæredygtighed, kvalitet mv.
  • Målrettet dialog med 5-8 udvalgte offentlige kunder årligt.
  • Styrke netværk og videndeling mellem branchens virksomheder.