Udbudspanel

DI Service har som prioriteret indsatsområde at styrke samspillet mellem de private serviceleverandører og den offentlige sektor.

Udbudspanel I DI Service er der nedsat et udbudspanel, der fungerer som et rådgivende panel under DI Service bestyrelse. Panelet fokuserer på udbud i praksis, konkrete anbefalinger og  værktøjer på udvalgte områder.

Panelet understøtter DI Services arbejde med at styrke samspillet mellem de private serviceleverandører og den offentlige sektor f.eks. ved at pege på uhensigtsmæssigheder i rammebetingelser eller i konkrete udbudsbetingelser og gennemgående kontraktbestemmelser.

Panelet fungerer bl.a. som rådgivende ekspertpanel og inspirator i forhold til: 

- At komme med konkrete løsningsforslag og indspil til aktuelle problemstillinger

- Høringer at nye lovforslag og andre politiske initiativer vedrørende udbud og offentligt og privat samarbejde (OPS)

- Dialog og samspil med interessenter på udbud og OPS-området

DI Services udbudspanel mødes hvert kvartal ofte med deltagelse af eksterne oplægsholdere, f.eks. offentlige ordregivere, rådgivere eller jurister, der kan bidrage med nye vinkler og opdateret viden om udbudsområdet. 


Herunder finder du tidligere webinarer om udbudsprocessen og udbudspanelets generelle anbefalinger

Generelle anbefalinger

Gense webinarer: