Offentlig - privat samarbejde

Nye samarbejdsformer mellem den offentlige og private sektor giver en mere effektiv og innovativ offentlig sektor. Det er til gavn for borgere og virksomheder.

Konkurrence er dynamoen for udvikling af nye, bedre og billigere produkter og services
Med et styrket offentlig-privat samarbejde kan kommunerne udnytte den dynamik og innovation, der sker på det private marked til at styrke kernevelfærden til gavn for borgerne. Kommunernes ressourcer er ikke ubegrænsede, og indtægterne kan ikke bare øges. Økonomien er presset, bl.a. på grund af den demografiske udvikling, og derfor er serviceforringelser og besparelser typisk et fast element, når budgetterne skal lægges.

Øget effektivitet
Alternativet til nedskæringer i kommunerne er øget effektivitet med eksempelvis digitalisering, nye teknologiske løsninger og ændrede arbejdsgange. Et centralt redskab i den sammenhæng er at få skabt konkurrence om de kommunale serviceopgaver og dermed udnytte den innovation og udvikling, der sker på det private marked. Når kommunerne sender serviceopgaver i udbud, giver det mulighed for, at virksomhederne kan byde ind med nye løsninger, der kan bidrage til at effektivisere driften og styrke kvaliteten i kernevelfærden. Med andre ord kan kommunerne langt hen ad vejen undgå serviceforringelser ved at opprioritere og styrke det offentlig-private samarbejde. Du kan læse mere om offentlig privat her.

Gode råd og vejledninger
Du kan finde og downloade vejledninger, der hjælper virksomheder med søgning af udbud, vilkår for udbud, evaluering nedenfor. Derudover kan du læse DI Service publikationer om øget konkurrenceudsættelse og offentlige udbud.

Webinarer om salg til det offentlige