DI Service

Social bæredygtighed og arbejdskraft

Medarbejderne er servicebranchens vigtigste råstof.

Det er afgørende at branchens virksomheder har adgang til flere medarbejdere. Det kræver bedre rammebetingelser, eksempelvis nemmere adgang til udenlandske medarbejdere. Branchen har samtidig et stort ansvar for selv at uddanne flere faglærte, udvikle et mere attraktivt image og arbejde aktivt med social inklusion. Fokus i mærkesag 1 skal være at hjælpe virksomhederne med indsatser, der gør det nemmere at uddanne og rekruttere de rigtige medarbejdere.

Forventet resultatmål

  • Det skal være lettere at ansætte udenlandsk arbejdskraft i servicebranchen - særligt fra ikke-europæiske lande.
  • Servicevirksomheder arbejder for at uddanne flere faglærte medarbejdere. Konkret betyder det, at DI Service stræber efter, at branchen ved udgangen af 2022 skal have en stigning i antallet af elever og lærlinge på 30 pct. ift. 2021 og 25 pct. flere virksomheder, der uddanner lærlinge ift. 2019.
  • Branchens virksomheder sætter mål for deres sociale inklusion.
  • DI Service arbejder på at styrke servicebranchens image, bl.a. ved at vise branchens integration af udenlandske medarbejdere, socialt udsatte, seniorer og handicappede.
  • Midlerne i servicebranchens kompetence- og samarbejdsfonde skal tilbage til virksomhedernes konkrete indsatser, projekter og initiativer.

Flere elever og lærlinge

Lreom ipsum.....

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Større social inklusion

Lorem ipsum....

Relateret indhold