Hvis eleven/lærlingen ikke består

Lærlinge og elever skal til en afsluttende prøve - svendeprøve eller fagprøve. Men hvad nu, hvis eleven ikke består prøven?

Kontakt skolen

Hvis din lærling/elev ikke består den afsluttende prøve (svendeprøve/fagprøve), skal du tage kontakt til skolen med det samme. Dels for at høre begrundelsen og dels for at få vejledning om, hvad der skal gøres for at kvalificere vedkommende inden næste prøve.

Du skal desuden forhøre dig om, hvorvidt der er fastsat en dato for en ny prøve. Hvis du ikke synes, at skolens rådgivning er fyldestgørende, så kontakt DI.

Ny prøve inden uddannelsesaftalens udløb?

Lærlingen/eleven vil blive tilbudt at gå op til en ny prøve på et senere tidspunkt. Det tilstræbes, at det bliver inden for kontraktperioden, altså inden uddannelsesaftalen udløber. Hvis ikke det kan lade sig gøre, skal uddannelsesaftalen forlænges.

Vær opmærksom på, at hvis den nye prøve ikke afholdes, inden uddannelsesaftalen udløber, kan den pågældende overenskomst indeholde bestemmelser om, hvordan eleven skal aflønnes i den periode, der ligger udover den oprindelige aftaleperiode.

Hvor mange gange kan eleven gå til svendeprøve?

Lærlingen/eleven kan gå til svendeprøve 2 gange, hvis han/hun dumper første gang. Derefter kan skolen - efter samråd med det faglige udvalg - tillade, at eleven går til svendeprøve 1 gang mere, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold.

Hvis du forudser, at eleven måske dumper

Hvis du i god tid kan se, at lærlingen/eleven kan få vanskeligt ved  bestå svendeprøven, så kontakt skolen for at finde ud af, om skolen kan medvirke til en styrket indsats, der kan hjælpe lærlingen/eleven. Og overvej, hvad I som virksomhed kan gøre for at styrke lærlingen/eleven på de svage punkter.

Eksamensbekendtgørelsen

Læs mere