Frequently Asked Questions

Få svar på nogle af de mest stillede spørgsmål til Klimaklar Servicevirksomhed

Hvad er Klimaklar Servicevirksomhed bygget på?

Klimaklar Servicevirksomhed bygger på fælles workshops og individuel sparring, der skal give servicevirksomheder konkrete redskaber til at imødegå den grønne omstilling, og samtidig fremme den positive fortælling om servicevirksomheders rolle i den grønne omstilling og det danske samfund.

Klimaklar Servicevirksomhed bygger videre på erfaringer fra Klimaklar SMV, der har hjulpet 50 SMV’er inden for produktion med deres CO2-regnskab og at identificere reduktionsmuligheder baseret på individuel rådgivning. Industriens Fond og Dansk Industri står bag Klimaklar SMV.

Hvem kan være med?

Alle medlemmer af DI Service kan tilmelde sig.

Hvis I er en dansk servicevirksomhed, men ikke medlem af DI Service, kan I læse mere om at blive medlem her

Er det en lang ansøgningsproces?

Tværtimod. Tilmeldingen er online og burde ikke tage mere end en halv time.

Hvor langt skal jeg være med virksomhedens CO2-regnskaber?

Alle er velkomne og kan deltage i programmet. Dette program er rettet mod servicevirksomheder, der både er påbegyndt deres CO2 regnskaber, men også virksomheder der endnu ikke er gået i gang.

Hvor meget koster det?

Deltagelse er gratis. Virksomheden skal kun bidrage med deres tid – ca. 50 timer. I skal også stå til rådighed med at dele jeres erfaringer med andre virksomheder og offentlige institutioner (som også skaber god PR for jeres virksomhed!).

Fortrolighed i programmet?

Alle virksomhedens data angående energiforbrug, omkostninger m.m. behandles fortroligt.

Hvornår skal virksomheden afsætte ressourcer til programmet?

Rådgivningsforløbene forventes at vare cirka 1½ måned med opstart i Q3 2022 med det sidste hold i Q1 2023. Når du tilmelder dig kan du ønske opstartstidspunkt. Bemærk dog, at der ikke gives garanti for opfyldelse af ønsket opstart.

Hvilke medarbejdere skal være involveret?

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Det er afgørende, at topledelsen anerkender relevansen og vigtigheden af programmets forløb, for at det kan skabe forretningsresultater. I mange servicevirksomheder vil den øverste ledelse være meget relevant, da den øverste ledelse typisk er dem, som har styr på forretningsmodellen. Den indkøbsansvarlige kan også komme til at være involveret i forhold til CO2-udslip i leverandørkredsen, mens bogholderen kan stå for det datagrundlag, der er baseret på virksomhedens indkøb.

Hvilke faglige kompetencer kræves der for at kunne udarbejde datagrundlaget for CO2-regnskab?

En god bogholder kan stå for datagrundlaget, der er baseret på virksomhedens indkøb. I den videre bearbejdning af datagrundlaget er det dog vigtigt at involvere en person, der har overblikket over virksomhedens vækststrategi.

Vil man efterfølgende kunne blive ISO14001-certificeret?

Nej, det ligger udenfor programmet. De data, virksomheden indsamler angående deres overordnede CO2-aftryk, er imidlertid meget nyttige, hvis virksomheden senere gerne vil blive ISO14001-certificeret.

Hvad er Science Based Targets, eller SBTi?

Den globale opvarmning skal holdes inden for 1,5 grader C. Science Based Targets er en metode, der sørger for, at jeres virksomheds udslip ikke overstiger jeres andel af det globale CO2-budget. Med en verificeret SBTi får man et af de højeste niveauer af blåstempling inden for klimaaftryk, som kan bruges til at kommunikere med kunder og omverdenen.

Skal virksomhederne forpligte sig til at certificere sig til SBTi?

Nej, det er blot en opfordring.

Hvad får man ud af at være med i programmet?

Gennem rådgivningsforløbet vil du blive i stand til:

  • Få et solidt overblik over jeres CO2-udledning og virksomhedens klimaaftryk med afsæt i internationale standarder.
  • Forstå de vigtigste begreber, koncepter og trends i den grønne omstilling.
  • Anvende et videns- og faktabaseret datagrundlag i markedsføring og branding med henblik på konkurrencefordele.
  • Forankre virksomhedens grønne målsætninger internt i virksomheden gennem virksomhedstilrettelagt undervisning.

Samtidig skaber Klimaklar Servicevirksomhed et forum for:

  • Refleksion, erfarings- og vidensdeling på tvær af servicebranchen.
  • Løbende sparring både på tværs og rettet mod virksomhedens konkrete udfordringer og behov.
  • Et tværgående netværk af virksomheder i servicebranchen, som ønsker at arbejde med den grønne omstilling.

Og selvfølgelig et værktøj til brug for jeres fremtidige beregning af CO2-udledningen.

Min virksomhed har allerede et overblik over vores CO2-aftryk i Scope 1 og Scope 2 – giver det nogen mening at være med i programmet?

Det giver bestemt mening. Mange servicevirksomheder vil opdage, at en stor del af deres udledning kommer fra Scope 3, som naturligt også er den sværeste del at beregne.

Vores fokus er i øjeblikket på arbejdet med FNs verdensmål – hvordan kan vi skabe synergi ved at indgå i dette program?

Hvor verdensmålene er en kommunikationsramme til at tale med medarbejderne, omverdenen og kunderne om virksomhedens bæredygtighedsindsats, vil dette program hjælpe jer med at tage de første skridt mod en konkret indsats til at forbedre virksomhedens klimaaftryk og lægge en plan for at nedbringe jeres CO2-aftryk.

I vil derudover lære mere omkring at kommunikere bæredygtighedsindsatser. Servicebranchen har mulighed for at spille en unik rolle i den grønne omstilling. Branchen har en bred kontaktflade og er dagligt i kontakt med tusindvis af medarbejdere på danske arbejdspladser. Servicebranchen har mulighed for ikke blot selv at flytte i en grønnere retning, men samtidig også vise vejen for de mange kunder, branchen dagligt betjener.

Hvor kan jeg finde mere information om, hvordan jeg kan bruge verdensmålene som en strategisk forretningsmulighed?

Du kan finde mere information om netop dette på Verdensmålsportalen.

Portalen er erhvervslivets indgang til FN's 17 verdensmål for bæredygtig forretningsudvikling (Sustainable Development Goals eller SDG). Hjemmesiden henvender sig til topledere og mellemledere i private virksomheder, der ønsker indsigt, værktøjer og inspiration til at arbejde strategisk med bæredygtighed og dermed vinde nye markeder, tiltrække de bedste talenter og styrke konkurrencekraften.

Lasse Bredvig Hangaard

Lasse Bredvig Hangaard

Konsulent