28.06.19 DI Service Månedens medlem

Medlemsportræt: Hjalp Kalundborg Kommune med at sætte borgeren i centrum

Type2Dialog er et konsulenthus, der bl.a. arbejder med at udvikle og implementere forandringer fra top til bund i organisationer inden for social- og sundhedsområdet. Senest har de hjulpet med at sætte borgerne i centrum på en del af socialområdet i Kalundborg Kommune.

- En borger kan f.eks. have brug for hjælp til at komme i kiosken og købe et blad hver torsdag, og en socialpædagog kan følge borgeren derhen. Men pædagogen kan også lære to borgere, at hente blade sammen. Det er grundlæggende den samme opgave, der bliver løst – men med to helt forskellige udgangspunkter, siger Nina Nørregaard, som er chefkonsulent i Type2Dialog.

Type2Dialog er en konsulentvirksomhed der siden sin start i 2002 har arbejdet med forandringsprocesser og kompetenceudvikling i virksomheder og organisationer inden for især social- og sundhedsområdet. I de seneste tre år har en af opgaverne været at hjælpe Kalundborg Kommune med en gennemgribende kulturel og organisatorisk omlægning af kommunens tilbud til voksne med handicap, sindslidelse og misbrug.

- I Kalundborg Kommune havde vi to overordnede mål. Vi ville forbedre vores flerfaglige samarbejde på tværs af myndigheder og udførende enheder, så borgerne fik en enklere adgang til os og oplevede en mere ensartet og sammenhængende tilgang. Dels ville vi ændre forholdet til borgeren, så der blev større fokus på borgerens egen ønsker, og på at borgens – så vidt muligt – selv kan blive i stand til at mestre sit eget liv, fortæller Lars Aarøe Hansen, som er voksenspecial- og psykiatrichef i Kalundborg Kommune.

Fælles sprog og fundament

Kommunen søsatte derfor projektet Fælles Sprog og Fundament, hvor de endte med at vælge Type2Dialog som ekstern samarbejdspartner.

Vi indhentede flere tilbud, tilbuddet fra Type2Dialog var det, der tydeligst viste, hvordan vi kunne sikre en grundig implementering af de forandringer, vi ønskede. Jeg har også tidligere arbejdet sammen med Type2Dialog i andre sammenhænge, så jeg vidste, at de er gode til at ’implementere i bund’, så forandringerne fæstner sig i organisationen Lars Aarøe Hansen, Voksenspecial- og psykiatrichef i Kalundborg Kommune

Fælles Sprog og Fundament var et stort projekt, som omfattede ca. 450 medarbejder på alle niveauer i organisationen. Derfor valgte kommunen og Type2Dialog først at gennemføre en brugeranalyse blandt borgerne, så de var sikre på, at forandringsprocessen tog højde for de problemstillinger, som borgerne reelt oplevede i hverdagen.

- Undersøgelsen viste først og fremmest, at det er vigtigt for borgerne, at der er sammenhæng i deres forløb, så de f.eks. ikke er nødt til at fortælle de samme ting flere gange eller skal vandre fra dør til dør for at få løst komplekse problemstillinger. Det var også vigtigt for borgerne, at der ikke var for lang ventetid i processerne før der skete noget, for det tærer på borgerens motivation, fortæller Nina Nørregaard fra Type2Dialog.

Forandring fra top til bund

I første del af projektet planlagde projektlederne i Kalundborg Kommune og Type2Dialog i fællesskab de indsatser, der skulle til, for at opnå de ønskede forandringer. Indsatserne omfattede alle niveauer i organisationen fra ledelse til menige medarbejdere, der alle skulle inddrages og medvirke til at udvikle og implementere de nye arbejdsgange.

-  Når man gennemfører så stor en forandring i en organisation, er det vigtigt, at alle er klædt på til at påtage sig sin del af opgaven – både i ledelsen og blandt medarbejderne. Nogle medarbejdere elsker f.eks. nye udfordringer, mens andre bliver utrygge eller opfatter det som en kritik af deres arbejde. Hvis forandringen skal blive en succes, skal ledelsen være i stand til at imødegå de forskellige reaktioner, fortæller Nina Nørregaard.

Derfor havde Type2Dialogs konsulenter både fokus på kompetenceudviklingen hos ledelsen og medarbejderne, bl.a. via fire læringsværksteder med workshops for samtlige medarbejdere opbygget om tematikker fra brugerundersøgelsen som bl.a. etik, motivation, kommunikation og forskellige faglige arbejdsmetoder. For at hjælpe implementeringen og finjusteringen af de nye arbejdsgange på vej blev der også udpeget ’implementeringsambassadører’ både blandt medarbejderne og i ledelsen.

- Ambassadørerne har fået et ekstra lag af kompetenceudvikling, så der nu alle steder i organisationen er personer, som medarbejderne kan gå til, hvis de har brug for hjælp eller har godt input at give videre. Det gør risikoen for, at processen går i stå meget mindre. Det er jo en udfordring for både borger og medarbejder, når borgeren ikke længere bare skal hjælpes, men støttes i at kunne flere ting selv – selvom det er en fordel for begge parter på sigt, forklarer Lars Aarøe Hansen fra Kalundborg Kommune.

Drift og forandring på samme tid

Et spørgsmål, som ofte bliver stillet, når kommuner benytter sig af eksterne konsulenter, er, om kommunen dog ikke selv kunne have klaret opgaven. For Jan Lysgaard Thomsen, som er kommunaldirektør i Kalundborg Kommune, er svaret nej. Der er nemlig brug for ekstra ressourcer og et friskt blik udefra, når en organisation, som fortrinsvis er gearet til drift, skal gennemføre store forandringer.

Med Type2Dialog har vi mødt en samarbejdspartner, som forstår området i dybden – og som har haft høje ambitioner for både sig selv og for os. De har mødt os, hvor vi er, og har udvist en stor faglig indsigt og erfaring på området. Kvalificeret indspark er en forudsætning for, at vi kan rykke os som organisation, og det giver vores medarbejdere motivation, når de kan mærke, at konsulenterne ved, hvad de taler om, siger han Jan Lysgaard Thomsen, Kommunaldirektør Kalundborg Kommune

Indtil videre har projektet Fælles Sprog og Fundament også været en succes. Selv om der har været udfordringer undervejs, bliver strømmen af gode historier fra hele organisationen ved med at vokse.

- Det er vigtigt at indsamle og dele de gode historier, for de er en vigtig drivkraft, når kommunen fremover selv skal fastholde forandringerne og bevare motivationen hos både medarbejdere og borgere, der kan føle sig udfordret af den nye tilgang, fortæller Nina Nørregaard.

Derfor har Kalundborg Kommune nu, hvor projektfasen med Type2Dialog er ved sin afslutning, lavet en række små film om nogle af de fremskridt, som borgere og medarbejder indtil videre har oplevet.

Fakta

Type2Dialog er et konsulenthus med fokus på social-, ældre, og sundhedsområdet.

Virksomheden blev etableret i 2002 af Helene Hoffmann, der havde erfaring med bl.a. strategiudvikling fra luftfarten, men som via oplevelser med sygdom i familien fik blik for udfordringerne på social- og sundhedsområdet.

Type2Dialog beskæftiger i dag godt 20 konsulenter og løser opgaver for en lang række både private og offentlige kunder - deriblandt over halvdelen af de danske kommuner.

Virksomheden har kontorer i København og Haderslev.

Læs mere på www.type2dialog.dk

Skrevet af:

Felix Dalker