03.06.19 DI Service Månedens medlem

Medlemsportræt: Intensiv hjælp til de mest sårbare borgere

Vikarbureauet Pareta er specialiseret i pleje og omsorg – og har spidskompetence i at træde til, når meget sårbare borgere kommer i krise, og det daglige personale har akut brug for forstærkninger. En af kunderne er Gentofte Kommune, som er meget glade for samarbejdet.

- Vi fik en opringning fra en organisation i Gentofte Kommune om, at de havde en kvindelig beboer på et bosted, som havde udviklet en akut psykose, som gjorde, at hun både var til fare for sig selv og de andre beboere. Det var ikke en opgave som personalet på stedet var gearet til at løse, fortæller Jacob Kølle Christensen, som er adm. direktør i vikarbureauet Pareta.

Tina Pensdorf nikker. Hun er leder af Blindenetværket i Gentofte Kommune,  som tager sig af voksne udviklingshæmmede med synshandicap. Hun havde den løbende kontakt med Pareta i samarbejdet om at stabilisere kvinden og skabe nye fysiske og pædagogiske rammer om hende, så hun kunne trives bedst muligt. En indsats, der startede i 2010 og varede ca. syv år.

- Kvinden var udviklingshæmmet, havde synshandikap og en autismespektrumforstyrrelse. I en længere årrække havde hun boet på bostedet og havde haft både gode og dårlige perioder, men i længden var det desværre for opslidende for hende at bo sammen med andre på et bosted med de mange indtryk, det giver. Det endte med et voldsomt sammenbrud, hvor hun blev både meget udadreagerende og selvskadende, fortæller Tina Pensdorf.

Når en i forvejen sårbar og meget plejekrævende borger får et akut sammenbrud, påvirker det ikke kun borgeren selv, men også omgivelserne. I denne situation havde det daglige personale ikke ekspertisen til at takle kvindens alvorlige og komplekse problemer – slet ikke, når de samtidig skulle tage sig af bostedet øvrige beboere.

Massiv indsat på kort og langt sigt

Pareta, der allerede havde solid erfaring i at løse denne type opgaver, kunne til gengæld hurtigt indsætte et specialiseret, tværfagligt team, der overtog omsorgen for kvinden og i tæt samarbejde med Blindenetværkets medarbejdere stabiliserede situationen.

I Pareta har vi både en sygeplejerske og en specialpædagog ansat i administrationen, og vi har tilknyttet en fast psykologisk konsulent, som kan hjælpe med at sammensætte det rette pædagogiske team og planlægge indsatsen. Samtidig har vi et korps på ca. 25 specialpædagoger tilknyttet, som er specialiseret i krævende opgaver som denne Jacob Kølle Christensen

I tilfældet fra Gentofte var det nødvendigt at etablere en ny bolig til kvinden, som alligevel i adskillige måneder måtte mandsopdækkes døgnet rundt med to til tre omsorgspersoner ad gangen.

- Det var selvfølgelig dyrt i den indledende fase, men det lykkedes efterhånden teamet at kortlægge kvindens problemer og strukturere en hverdag, som stabiliserede hende og bragte hende i trivsel. Derefter behøvede hun kun én socialpædagog ad gangen, og plejen kunne derefter fortsætte i et tæt samarbejde mellem Pareta og kommunens egne ansatte, fortæller Tina Pensdorf.

På den måde kan en massiv, indledende indsats ofte blive en rigtig god forretning på længere sigt – både menneskeligt og økonomisk, påpeger hun. Samarbejdet mellem Pareta og Gentofte Kommune fortsatte indtil kvinden døde af naturlige årsager, og i størstedelen af den tid levede hun efter omstændighederne et godt liv, vurderer Tina Pensdorf.


Iværksætter med sans for pleje og omsorg

Vikarbureauet Pareta blev etableret i 2007 af Jacob Kølle Christensen, som læste matematik og økonomi, da han valgte at blive selvstændig. Under sine studier stiftede han bekendtskab med plejeområde og blev efterfølgende partner i et allerede etableret vikarbureau inden for pleje- og omsorgsområdet.

- Samarbejdet i virksomheden fungerede desværre ikke ideelt, så jeg endte med at trække mig som partner, og efterfølgende blev jeg opfordret til at starte min egen virksomhed – og det gjorde jeg så helt fra bunden, fortæller Jakob Kølle Christensen.

Hovedfokus i Pareta har lige fra begyndelsen været pleje og omsorg, men virksomheden har også i perioder leveret vikarer til bl.a. byggebranchen og offshore-industrien i Norge. Nu er strategien dog primært rettet mod kernekompetencen og nye forretningsområder, der slægter på.

Vi leverer også helt almindelig vikardækning inden for pleje- og omsorgsområdet, og efterhånden arbejder vi også en hel del med socialpædagogisk støtte i eget hjem. Det kan være støtte til familier med meget plejekrævede børn, men det kan også dreje sig om voksne, der har behov for støtte til at bo i egen bolig. Det er et område, som vi gerne vil udvikle yderligere Jakob Kølle Christensen

Endnu et ben i virksomheden er såkaldt ’fjernskrivning’. Det er en form for lægesekretærbistand, hvor lægesekretæren kan løse opgaver hjemmefra – løbende eller ad hoc.

Styrk det offentlig-private samarbejde

Den overordnede vision for Jacob Kølle Christensen og hans virksomhed er at styrke det offentlig-private samarbejde på pleje- og omsorgsområdet.

- Det er vanskeligt for kommunale institutioner og organisationer at tilrettelægge arbejdet helt uden brug af vikarer. Det gælder både for almindelig vikardækning i forbindelse med sygdom og ferier, men også i tilfælde, hvor der pludselig opstår behov for en specialiseret indsat, siger han.

Tina Pensdorf fra Blindenetværket i Gentofte Kommune er enig.

- Vi har nogle steder inden for det specialpædagogiske område, hvor vi ikke bare kan skære ned på bemandingen, fordi der er sommerferie eller der opstår en akut situation. Det gælder ikke mindst i omsorgen for de mest sårbare borgere, som er dybt afhængige af helt faste rutiner og strukturer for at være i trivsel. Der er det afgørende, at vi har nogle gode samarbejdspartnere, som har de rigtige faglige kompetencer, siger hun.

Fakta

Pareta er et mellemstort vikarbureau etableret i 2007 med base i Hørsholm.

De fleste kunder er offentlige og fokus ligger på pleje- og omsorgsområdet.

Virksomheden beskæftiger i dag fire fuldtidsansatte og fire faste konsulenter – og har løbende ca. 100 vikarer i marken.

Læs mere om virksomheden her