Susanne Falk, direktør og leder af Titibo.

Privat
13.05.20 DI Service Månedens medlem

Medlemsportræt: Titibo giver børn og forældre den nærhed, de har brug for

Titibo favner fem private børneinstitutioner på Sjælland. Direktør Susanne Falk skal navigere i et udfordrende politisk landskab, hvor der til tider bliver truffet panderynkende beslutninger – til gengæld er hendes belønning så nær og hjertevarm, at de fleste givetvis vil misunde hende.

Titibo hører hjemme i byerne Vester Såby, Kirke Hyllinge, Slangerup, Allerød og Ejby - både Ejby ved Køge og ved Kirke Hyllinge. Gruppen er ejet og ledet af direktør Susanne Falk. Den blev etableret i 2003 og arbejder på et non-profit-grundlag.

Titibo er ikke bare et eksempel på en type virksomhed, som Dansk Sundhed og Velfærd-paraplyen dækker over. Den er også et eksempel på, hvordan små virksomheder kan arbejde sammen for at hente synergieffekter på administration - og sætte deres faglige viden i spil til glæde for alle.

For Susanne Falk er der mere end forretningsmæssige årsager til, at hun i 17 år har stået i spidsen for Titibo-gruppen. Det skal der selvsagt også være, når vi har med nonprofit-organisationer at gøre.

”Glæden ligger i at arbejde med nogle ting, der gør en forskel for børn og familier. Det er det, der er vores grundlæggende opgave. Vi har samtidig skabt et tæt fællesskab, der giver en kultur og et liv i organisationen, som er inspirerende, spændende og meget givende at arbejde med. Det er det, der driver mig,” siger hun.

Demokratiske verdensborgere

De fem institutioner i Titibo-gruppen adskiller sig ved første øjekast ikke væsentligt fra de klassiske, kommunalt drevne daginstitutioner, som vi alle kender. Forskellen ligger i detaljen. Forskellen ligger også i deres ophav.

Oprindeligt købte Susanne Falk fire dagtilbud ud af servicekæmpen ISS for at drive institutionerne videre som et alternativ til de offentlige tilbud. Der kan være mange årsager til, at der er behov for mere end de offentlige tjenester. I tilfældet med daginstitutionerne i Titibo-gruppen er der specielt én fællesnævner.

”Vores daginstitutioner er bl.a. karakteriseret ved at være mindre institutioner. Derudover er vi tæt på naturen, og så har vi har stærke forældrefællesskaber. Man kan sige, at daginstitutionerne i gruppen er små enheder, der har et lokalt fællesskab. Det arbejde koncentrerer den enkelte leder sig om,” siger hun.

Samtidig er institutionerne fælles om et overordnet mål for deres arbejde med børnene.

”Vores nedskrevne mission er, at vi danner fremtidens demokratiske verdensborgere. Den målsætning er udtryk for, hvor vigtige vi mener, de første år er for børnene. Vi arbejder efter FN’s verdensmål og har fokus på empati. Vi skal træne hinandens evner til at passe på hinanden,” siger hun.

Fællesskab er en styrke

Der er omtrent 2.700 kommunalt ejede institutioner i Danmark, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Oven i det kommer 500 selvejende daginstitutioner og omtrent 550 private. Der kan være mange årsager til, at alternativerne til den offentlige service bliver etableret, og i det hele taget eksisterer. Der kan bl.a. være værdimæssige, geografiske og religiøse årsager.

For Institutionerne i Titibo-gruppens vedkommende er der flere årsager til, at forældrene vælger netop dem. Susanne Falk fremhæver dog én.

”Vi er meget lokalt forankrede, og det er vigtigt for mange. Forældrene vil gerne have det fællesskab, en mindre institution kan tilbyde. For forældrene handler det ikke bare om af få passet deres børn. Det handler i lige så høj grad om at være tæt på naturen, tæt på det lokale – og være en del af et fællesskab,” siger hun.

Derudover peger Susanne Falk på, at der ofte er én markant forskel, der adskiller de private institutioner fra de offentlige. Det er størrelsen.

”I dag er institutioner ofte på over 100 børn. Vi har mellem 40 og 70 i vores. Derudover har vi korte beslutningsveje. Fordi vi er flere enheder, så er der også flere hoveder til at tænke, når der skal træffes beslutninger. Det synes vi også giver en særlig styrke,” siger hun.

Særlige udfordringer

Med den slags styrker kunne man forestille sig, at private og selvejende institutioner ville have kronede dage, men sådan er det ikke nødvendigvis. Mange private daginstitutioner er under pres. Økonomien kan bl.a. være svær at få til at hænge sammen, og det skyldes en række faktorer, forklarer Susanne Falk.

”Vi er ramt af den type udfordringer, der kan komme, når private aktører går ind over et område, som traditionelt er offentligt. Vi får driftstilskud med i rygsækken på hvert barn, men omkostningerne er ikke altid sammenlignelige,” siger hun og tilføjer:

”Vi har f.eks. udgifter til HR og IT, som en offentlig institution ikke har, fordi de er en del af det offentlige. Derudover kan man til tider få oplevelsen af, at nogle kommuner driver deres egne institutioner, og ser de andre som konkurrenter. Det er ikke hensigtsmæssigt.”

På tålt ophold

Susanne Falk understreger, at hun trods af visse udfordringer ofte oplever et godt samarbejde med kommunerne. Udfordringerne kommer ofte fra det politiske niveau. Et eksempel på det er den aktuelle sag, hvor regeringen og en række partier har besluttet at bruge 500 mio. kr. til bedre normeringer i institutioner.

”Politikerne vil have flere pædagoger i daginstitutionerne. Det er jo fint, men så skriver regeringen i et fikst pennestrøg ind, at midlerne ikke må tildeles private institutioner, og dermed bryder med det hidtidige princip om, at pengene skal følge børnene. Så står vi private tilbage med fletningerne i postkassen. Man får lidt indtrykket af, at vi nogle gange lever på tålt ophold,” siger hun.

På trods af udfordringerne er der dog efterspørgsel efter det, institutioner som dem i Titibo-gruppen kan levere. Forældrene vælger dem aktivt, og det viser, at de mindre og lokale institutioner kan noget, som forældre mener, er vigtigt. Det er også deri, at hendes egen drivkraft ligger.

”Det hele handler om at gøre noget godt for børnene. I den her tid skal de ældste børn til at gå i skole, og vi får samtidig mange dejlige tilbagemeldinger på, hvad opholdet har betydet for deres børn. Det er skønt at have et job, hvor kunderne siger tak ved at komme løbende hen til én for at give et knus,” siger hun.

Fakta om Titibo-gruppen

Titibo-gruppen er et arbejdsfællesskab af fem daginstitutioner på Sjælland.

Institutionerne er forskellige men har fælles værdier og mission. 

Administrationen er samlet i Titibo-gruppen, som er fundament for et tæt samarbejde i ledergruppen og mange fælles og faglige aktiviteter. 

Titibo-gruppen er ejet og ledet af Susanne Falk.

Kilde: Titibo-gruppen