Thomas Karlsson, adm. direktør i virksomheden Type2Dialog

Type2Dialog
27.05.20 DI Service Månedens medlem

Medlemsportræt: Type2Dialog vil udfordre traditionel pleje med digitalt dagcenter

Det specialiserede rådgivningsfirma Type2Dialog har i samarbejde med en række offentlige og private aktører søsat et opsigtsvækkende projekt. Det handler om sundhedsteknologi - og ambitionerne er tårnhøje.

Nytænkning og teknologi er nogle af de stærke kort, som dansk erhvervsliv har på hånden. Det gælder mange områder - og ikke mindst sundheds- og plejeområdet. Det er de innovative tanker fra rådgivningsvirksomheden Type2Dialog et interessant og opsigtsvækkende eksempel på.

Type2Dialog har udtænkt og er ved at udvikle et koncept, som er målrettet borgere, der lider af demens. Det skal samtidig komme pårørende og plejesektoren som helhed til gode.

Ideen har vakt opsigt. Innovationsfonden har valgt at støtte den, og aktører som Kommunernes Landsforening og Alzheimerforeningen har sagt ja tak til at blive samarbejdspartnere, mens digitalbureauet GORM Agency står for det tekniske.

Ideen er grundlæggende at bruge digital teknologi, deriblandt på sigt kunstig intelligens, til at skabe redskaber, som kan forbedre demensramte borgere og deres pårørendes liv, og som samtidig kan modvirke sygdommens udvikling og potentielt mindske offentlige udgifter. Konceptet kan på sin vis sammenlignes med et digitalt dagcenter, forklarer Type2Dialogs adm. direktør Thomas Karlsson.

”Vores udgangspunkt er at skabe en digital løsning, som kan afbøde nogle af de problemer og udfordringer, som opstår i forbindelse med borgere, der er ramt af demens. Vi kan ikke løse alle problemer via teknologi, men tanken er at udvikle et produkt, som støtter borgere og pårørende ved bl.a. at få struktur og indhold i hverdagen,” siger han og tilføjer:

”Det kan have en stor betydning. For demente handler det meget om genkendelighed i hverdagen. Det handler om at bruge og udnytte de øjeblikke, hvor den demente er til stede. Til glæde for den demente selv, men ikke mindst for pårørende, som ofte også har brug for aflastning.”

Aktiv vidensbank

Baggrunden for, at Type2Dialog og Thomas Karlsson bevæger sig i den retning, er blandt andet rådgivningsvirksomhedens specialviden om pleje- og sundhedssektoren. Virksomheden ligger i Lyngby nord for København har 20-25 ansatte - alt efter hvilke projekter den arbejder på.

Type2Dialog er etableret af Helene Hoffmann i 2002 på baggrund af hendes ønsker om at forbedre sundhedssystemets behandlingsmuligheder. Siden er virksomheden blevet en anerkendt rådgivnings- og konsulentvirksomhed, som typisk bliver hentet ind af en kommune eller en privat aktør til at udtænke eller implementere nye koncepter.

”Man kan på sin vis kalde os en vidensbank, som er med til at sørge for, at specialviden bliver brugt på flere områder. Vi er lidt som en bi, der summer rundt i hele landet. Der er 98 kommuner, der i store træk skal løse den samme opgave. Der er ingen grund til, at alle sidder og opfinder den samme dybe tallerken. Det er her, at man ofte vælger at trække på os. Det er en måde at købe sig til nicheviden på,” siger Thomas Karlsson.

Det er en funktion, der til tider er rift efter. Bl.a. fordi der er oplagte fordele i, at offentlige aktører køber den specialviden ind i stedet for selv at bruge midler og kræfter på at oparbejde den. Så efterspørgslen fra udøvende parter som kommuner er til stede – selv om meldinger fra den udøvende magt nogle gange kan mudre billedet lidt.

”Sundheds- og socialområdet er et sted, hvor kommunerne har svært ved at holde udgifterne i skak. Derfor stiger behovet for nye rutiner og nye løsninger på området. Der er en del af samfundsudviklingen, der giver os medvind,” siger han og tilføjer:

”Omvendt lyder det fra regeringen, at kommunerne skal skære ned på brugen af eksterne konsulenter. Kommunerne, der jo er driftsorganisationerne, har dog ofte så små udviklingsafdelinger. De har behov for at købe viden ind, når de skal udvikle sig inden for et så komplekst område som dette.”

Store ambitioner

I tilfældet med Type2Dialogs nye koncept kunne man måske forestille sig en vis skepsis ved at kombinere moderne teknologi - f.eks. i form af iPads - med en ældre og demensramt generation. Men det modsatte er faktisk tilfældet. Teknologi kan løse udfordringerne, hvis den bliver brugt rigtig.

Én driver i den udvikling har været coronakrisen, hvor problemet med demensramte borgere pludselig stod soleklart. Lukkede dagcentre og plejehjem, hvor pårørende ikke måtte komme på besøg, viste, hvor store udfordringer der dukker op, når de rutiner og det nærvær, som borgere med plejebehov har, pludselig forsvinder.

Ideen opstod ud af coronakrisens udfordringer, og den aktuelle krise har givetvis været en faktor i, at den nu er blevet til et projekt med flere involverede aktører. Planen er indledende at udvikle et koncept og en simpel løsning, der allerede kan blive søsat til september. Det er jo lige nu endnu uvist, hvornår tingene bliver normaliseret i plejesektoren. Ambitionerne rækker dog langt længere ud end blot efterårsmånederne, afslører Thomas Karlsson.

”Det handler om at finde ud af, hvad kan teknologien anno 2020 tilbyde borgere, der har den her sygdom. Vi skal bygge en løsning, hvor borgeren får tilgang til meningsfulde fællesskaber. Vi skal bygge en personificeret løsning, som borgeren er interesseret i. Planen er på sigt at se på teknologier som kunstig intelligens for at skabe elementer, der interesserer og fænger den enkelte borger,” siger han.

Kunstig intelligens

Logikken bag at bruge kunstig intelligens er opsigtsvækkende – men faktisk logisk nok i sig selv. Det handler om at lade systemerne selv regne sig frem til jordnære konklusioner, der f.eks. afslører, hvilke musiknumre, hvilke fotos, og hvilke rutiner der fanger den demensramtes interesse. Den viden kan bruges til at skabe gentagelser – f.eks. ved at spille den samme musik, hver gang borgeren skal i bad.

Men det er ikke alt. Det hele skal systematiseres så meget som muligt. Type2Dialog forestiller sig et fastlagt og personificeret dagsprogram, der kan bestå af morgensang, livshistorier, puslespil, rådgivning m.m. Alt sammen fastlagt ud fra den reaktion, som den enkelte borger udviser. Perspektiverne kan være store, fortæller Thomas Karlsson.

”Evnen til at være fokuseret kan være meget kortvarig for personer med demenssygdom. I den digitale løsning skal teknologien være med til at sikre, at de små vinduer af opmærksomhed hos den enkelte borger udnyttes til at skabe livskvalitet – f.eks. via billeder, lyd og menneskelig kontakt. Det er også noget, man ved er med til at modvirke sygdommens udvikling,” siger han og tilføjer:

"Det er alt sammen noget, vi skal udforske og gøre os klogere i. Mulighederne kan være store. Både på kort og på længere sigt. Vi vil alle sammen gerne gøre livet bedre for de demensramte, de pårørende og samtidig gøre tingene bedst muligt i det offentlige. Jeg tror også, at det er derfor, at vi har fået så meget opbakning indtil nu. Det bliver spændene at se, hvad vi kan udvikle det til."

Vores udgangspunkt er at skabe en digital løsning, som kan afbøde nogle af de problemer og udfordringer, som opstår i forbindelse med borgere, der er ramt af demens Thomas Karlsson, adm. direktør i Type2Dialog

FAKTA: Om Type2Dialog ApS

Rådgivnings- og konsulentvirksomhed, der er specialiseret i sundheds- og plejesektoren. Ligger i Lyngby og har typisk lidt over 20 tilknyttede medarbejdere.

Hovedfokus er kompetenceudvikling, transformationsprojekter samt analyser. Har dog netop lanceret et egenudviklet projekt, der skal kombinere teknologi og pleje for demensramte.

Har siden 2002 været med til at udvikle velfærdsområderne i 72 af de danske kommuner.

Oprindeligt etableret af Helene Hoffmann, som stadig ejer virksomheden.

Kilde: Type2Dialog