21.12.20 DI Service Månedens medlem

Medlemsportræt: Berendsen bliver til Elis – men værdierne forbliver de samme

Tekstilservice-klenodiet Berendsen tager næste skridt i sin transformation og skifter navn til Elis Danmark. Værdigrundlaget forbliver dog stærkt. Det ses bl.a. ved, at virksomheden har satset stort på at uddanne medarbejdere i krisetiden.

Henrik Luxhøj, administrende direktør

Alle virksomheder er afhængige af kompetente og loyale medarbejdere, men i nogle virksomheder er afhængighedsforholdet større end i andre. I visse servicevirksomheder kan det simpelthen være altafgørende.

Et eksempel på sådan en virksomhed er det danske klenodie Berendsen. Virksomheden har rødder helt tilbage til 1854 og står i dag midt i en omstillingsproces. Virksomhedens næsten 1.400 ansatte skal nemlig fra januar vænne sig til, at firmanavnet officielt bliver ændret til Elis Danmark A/S.

Som så mange andre har tekstilservicefirmaet i 2020 måtte tackle konsekvenserne af coronakrisen. Pandemien har ramt mange servicevirksomheder hårdt, og Berendsen/Elis er ingen undtagelse. Adm. direktør Henrik Luxhøj fortæller, at virksomheden har valgt at adressere udfordringen i efteråret ved at sende et stort antal ansatte på skolebænken for at forbedre deres danskkundskaber.

”Som underleverandør til bl.a. hotel-, luftfartsbranchen og søfarten har vi kunnet mærke en markant omsætningsnedgang som følge af coronakrisen. Vi har naturligvis haft fokus på omkostningsbesparelser, men vi har samtidig gjort alt for ikke at skulle gennemføre store afskedigelsesrunder,” siger han og tilføjer:

”Vi har meget specialiserede medarbejdere, som har lang anciennitet. Faktisk er gennemsnittet ni år. Deres kompetencer og specialviden er ekstremt vigtig. Derfor har vi valgt at satse i stor stil på uddannelse. På den måde forsøger vi også at ruste os til tiden efter corona.”

De vigtige værdier

Når man bruger begrebet ”klenodie” om Berendsen/Elis, er det ingen overdrivelse. Virksomheden har i over 150 år været en del af det danske erhvervslandskab. Den er i dag en dominerende aktør, når det kommer til vask og vedligehold af sengelinned, viskestykker, måtter og arbejdstøj hos utallige private og offentlige aktører.

Virksomheden var indtil 2017 ejet af den britisk koncern Davis Service Group, men blev herefter overtaget af den franske servicegigant SAS Elis Services, der er Europæisk markedsleder i tekstilservice og globalt har 45.000 ansatte og over 450 vaskerier. Virksomheden hviler på et stærkt værdimæssigt fundament. Det med god grund, fortæller Henrik Luxhøj.

”Vi er stærkt afhængige af mennesker og deres kompetencer. Det er dem, der gør os konkurrencedygtige. Derudover ligger den cirkulære tankegang os nær. I vores branche er minimering af ressourceforbrug jo lig med sund forretningsdrift. Så både CSR og bæredygtighed er en indarbejdet del af vores DNA,” siger han.

Fokus på udgifter til ressourcer samt medarbejdereffektivitet og -kompetencer er således en helt central del af det at drive virksomhed inden for tekstilservice. Når man samtidig har lang medarbejderanciennitet, bliver det blot endnu mere vigtigt at forsøge at fastholde medarbejdere selv i nedgangstider.

Springbræt for medarbejdere

I servicebranchen er medarbejdersammensætningen ofte meget diversificeret. I Berendsen/Elis’ tilfælde kommer de ansatte fra over 30 forskellige lande. Det udgør på mange måder en styrke, men det kan også udgøre en udfordring, som virksomheden må målrette sin uddannelsesmæssige indsats efter, fortæller HR-direktør Natja Hornsbæk Kleisdorff. For mange medarbejdere udgør svage danskkundskaber en barriere, forklarer hun.

”Vi vil gerne uddanne vores medarbejdere og bruger normalt lavsæsonen til det. Vores udfordring er, at vaskeriuddannelser faktisk kræver danskkundskaber på et forholdsvist højt niveau. Det er en barriere, som gør det svært at få plads til al den efteruddannelse, vi optimalt set ønsker – selv i en normal lavsæson,” siger hun.

Det er så her, at Berendsen/Elis i årets løb har forsøgt at udnytte krisetiden til at skabe et uddannelsesmæssigt springbræt for medarbejderne. Uddannelsen foregår via SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) og substitueres yderligere af Vaskerifonden. Det udgør en hjælp til den enkelte medarbejder, som på sigt også vil komme virksomheden til gode, lyder det fra adm. direktør Henrik Luxhøj.

”Vi vil jo i videst muligt omfang genre fastholde vores medarbejdere. Det er deres kompetencer og ofte lange erfaring, der i sidste ende gør os konkurrencedygtige. Når vi hjælper vores medarbejdere med at få bedre danskkundskaber, så hjælper vi også os selv,” siger han.

Natja Hornsbæk Kleisdorff, HR Direktør

Kun navnet ændrer sig

Ønsket om at fastholde medarbejdere er en del af virksomhedens historiske værdisæt. I dag er Berendsen/Elis en del af en international kæmpekoncern. At det danske klenodie er på udenlandske hænder, har dog ikke udfordret værdierne, fortæller Henrik Luxhøj. Faktisk tværtimod.

”Da vi blev en del af Elis-koncernen, skulle vi implementere deres værdisæt. Det var heldigvis nemt, for det havde ligheder med det, vi allerede havde. Det gør det også nemmere for os at rebrande os nu. Det er jo kun navnet, der ændrer sig. Vores arbejde, værdierne og respekten for medarbejderne bliver den samme,” siger han.

HR-direktør Natja Hornsbæk Kleisdorff supplerer:

”Og det er vigtigt for os. Vi er en virksomhed, der bygger på medarbejderne. Vi har en god kultur, hvor ledelsens hensigtserklæringer bliver til handling - og hvor medarbejdernes forslag om forbedringer bliver taget alvorligt,” siger hun og tilføjer:

”Det er i krisetider, at man ser, om man kan stå sammen. Det synes jeg, vi har bevist. Både fra ledersiden - men i høj grad også fra medarbejdersiden.”

FAKTA

Elis Danmark / Berendsen Textil Service udlejer, vasker og servicerer arbejdstøj, tekstiler og hygiejneløsninger til blandt andet hospitaler, hoteller og virksomheder. I dag under navnet Berendsen Textil Service A/S, men fra januar under navnet Elis Danmark A/S.

Berendsen blev oprindeligt etableret i 1854, og har i utallige år været et firmanavn, som mange nok er stødt på. Virksomheden kom på udenlandske hænder i 2002. Har siden 2017 været ejet af den franske koncern Elis.

Virksomheden har i Danmark 1.392 ansatte og en omsætning på over 1,4 mia. kr. (2019).

Henrik Luxhøj har siden 2017 været adm. direktør. Forinden har han bl.a. varetaget stillingen som direktør for arbejdstøjsdivisionen i Danmark. Tre af seks i direktionen er startet i Berendsen som Management Trainees

Kilde: Berendsen