Velkommen til Dansk Industris nye website. Vi udvikler i øjeblikket et nyt site for at give dig den bedste brugeroplevelse. I en periode vil du derfor opleve indimellem at blive sendt til indhold på vores gamle site.

Medlemsservice

Som medlem af DI Service bliver du en del af en stærk platform, der kan gøre en forskel for servicebranchen og for din forretning. Et medlemskab giver dig en række fordele. Du får blandt andet individuel vejledning og sparring, invitationer til seminarer og workshops, og adgang til netværk, der styrker din forretning.

Medlemsservice

DI Service er et branchefællesskab for servicevirksomheder, der ønsker at udvikle deres forretning og øge markedsmulighederne på det private og offentlige marked.

Som medlem af DI Service får du et talerør over for relevante beslutningstagere. Vi formidler politiske budskaber på vegne af vores medlemmer og sætter deres interesser på den politiske dagsorden Vi præger løbende udviklingen med analyser, pressehistorier og kommunikationskampagner, og vi giver individuel sparring, skaber rammer for netværk og inviterer til seminarer, rundbordssamtaler og konferencer. Sammen styrker vi sammenholdet i servicebranchen og hjælper dig med at få de bedste vilkår at drive servicevirksomhed på.

DI Service involverer sig løbende i en lang række erhvervspolitiske sager på vegne af vores medlemmer. Vi arbejder for at skabe de rette rammebetingelser for vores medlemsvirksomheder i både Danmark
og EU. Vi forsøger også at sætte medlemmernes fingeraftryk på dansk lovgivning.
Konkrete eksempler er revision af vagtloven og revision af loven om frit valg af leverandør af hjemmehjælp.

Neden for kan du læse, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Hvad kan vi gøre for dig?

Hvis du har forslag til nye aktiviteter i DI Service eller generelle spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte mig.

Jakob Scharff, Branchedirektør DI Service

Tlf: 3377 3996

Direkte: 2112 9423

Email: jasc@di.dk

Medlemsservice
Få indflydelse

På vegne af medlemmerne involverer DI Service sig i en lang række erhvervspolitiske sager. Vi tager løbende del i sager og har blandt andet bidraget til produktivitetskommissionen, hjemmehjælpskommissionen og implementering af EU’s udbudsdirektiver.

Vi forsøger også at sætte medlemmernes fingeraftryk på dansk lovgivning. Konkrete eksempler er revision af vagtloven og revision af loven om frit valg af leverandør af hjemmehjælp.

Servicebranchen skal bidrage til at modernisere velfærdssamfundet

I øjeblikket har vi i DI Service fokus på, at servicebranchen skal bidrage til at modernisere velfærdssamfundet, og i relation til dette er vores målsætning at sikre, at flere opgaver sendes i udbud. Derfor har vi nedsat et udbudspanel, der blandt andet har fået til opgave at udarbejde forslag til forbedringer af udbudsbetingelserne.  

Få mere ud af dit medlemsskab
 
Hvis du ønsker at få mere branchespecifik indflydelse, kan du melde dig ind i en af DI Services foreninger eller sektioner. Læs mere her.

Vejledning om udbud

Vejledning om udbud
Medlemmer af DI tilbydes to timers gratis rådgivning i de udfordringer, der opstår i udbudsprocessen.
DI har indgået en samarbejdsaftale med advokatfirmaerne Bech-Bruun, Bird & Bird, LETT og Lundgreen om to timers gratis udbudsrådgivning til DIs medlemmer.
Advokatfirmaerne er klar til at bistå med rådgivning efter aftale, såfremt din virksomhed står og mangler konstruktive input vedrørende konkrete udbud og de forhold, der gør sig gældende.


Vi gør i DI vore medlemmer opmærksomme på, at advokatfirmaet kun yder gratis rådgivning i de to første timer. Herefter skal medlemsvirksomheden i samarbejde med advokatfirmaet aftale den fremadrettede særskilte procedure og timeafregning, som er DI uvedkommende.
Såfremt det er tilfældet, at det enkelte advokatfirma skulle have interessekonflikt i at rådgive i den enkelte sag, er det aftalt, at dette henviser sagen til et andet advokatfirma, der også hører denne samarbejdsaftale til.


Ekstern vejledning om udbud
Virksomheder kan få hjælp til at søge udbud, vilkår for tilbud, evaluering og opfølgning gennem flere forskellige vejledninger.
Hos www.udbudsportalen.dk kan i få vejledning om virksomhedsoverdragelse og medarbejderforhold.
Ydermere tilbyder Udbudsportalen vejledning i, hvordan man undgår klagesager i udbudsprocesser.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbyder vejledning om kontraktændringer. Samtidig giver styrelsen sit bud på en tjekliste, man kan tage i brug, når man vil afgive tilbud i en udbudsproces.

Få mere ud af dit medlemsskab

Vilkår for medlemsskab

DI Service er et branchefællesskab for servicevirksomheder, der ønsker at udvikle deres forretning og øge markedsmulighederne på det private og offentlige marked.

Hvad medlemmerne af DI Service har tilfælles er, at de løser serviceopgaver for deres kunder, så de kan koncentrere sig om deres kerneydelser.

Et talerør for dig, der vil vinde
Med DI Service som partner bliver vi dit talerør overfor relevante beslutningstager. Vi ønsker at skabe de bedst mulige rammer for at drive servicevirksomhed i Danmark, formidle politiske budskaber på vegne af vore medlemmer og sætter dermed deres interesser på den politiske dagsorden.
Vi sørger for, at du får en målrettet og individuel vejledning, og at du får redskaber og viden, så du kan øge din værdiskabelse og styrke din forretning.

Kort sagt - dette får du
· Politisk indflydelse
· Et fælles talerør og større slagkraft
· Målrettede medlemsservices, som eksempelvis individuel vejledning og sparring på udbudsområdet
· Nyhedsbrev om aktuelle begivenheder hver tredje uge
· Netværk og udvikling: seminarer, rundbordssamtaler og konferencer

Få indblik i servicebranchens økonomiske udvikling
Hvert år udgiver vi en række årsrapporter baseret på tal fra Danmarks Statistik, Experian samt DI Service’ egne spørgeskemaundersøgelser, der redegør for udviklingen i servicebranchen med relevante delbrancher.
I årsrapporterne sætter vi bl.a. fokus på branchens omsætning, produktivitet og beskæftigelse, samtidig med at du får et samlet overblik over udviklingen i hver delbranches økonomiske situation, virksomhedernes økonomiske sundhedstilstand og de strukturelle nøgletal.
Derudover giver vi med jævne mellemrum analyser, der behandler aktuelle muligheder og aktuelle udfordringer for branchen.

Personalejura

Få hjælp til personalejura

Som medlem af DI Service er du altid velkommen til at kontakte os. DI’s eksperter i personalejura sidder klar til at rådgive dig om ansættelser, opsigelser, udstationeringer, løn, arbejdsmiljø og meget mere.

DI giver svar på alle typer spørgsmål
Vores personalejuridiske afdeling råder over mere end 50 advokater og konsulenter med ekspertise indenfor alle grene af personalejura.
Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i jeres konkrete situation. Vi rådgiver blandt andet om:
· Ansættelse, ansættelseskontrakter mv.
· Afskedigelser
· Barselsregler
· Arbejdstid
· Indgåelse af lokale aftaler
· Funktionærers ansættelsesvilkår
· Arbejdsmiljø
· Konkurrence- og kundeklausuler
· Sygefravær
· Personalepolitikker
På DI’s hjemmeside kan du hurtigt få svar på hyppigt stillede spørgsmål. Her kan du blandt andet finde information om ansættelseskontrakter og opsigelse. 

DI bistår jer i retssager
DI’s advokater besvarer ikke blot spørgsmål om personalejuridiske sager, men kan også hjælpe med at føre disse sager for jer ved civile domstole. Der kræves ikke særskilt honorar for dette. DI yder retshjælpen efter DI’s særlige retshjælpsordning.

Hold dig opdateret på nyt om personalejura
Tilmeld dig DI’s ugentlige nyhedsbrev, Personale Update, og få nyheder om seneste regler og praksisser indenfor personalejura.
Nyhedsbrevet samler alle nyheder om personalejura fra DI’s hjemmeside.
Det er gratis at abonnere på Personale Update. Nyhedsbrevet bliver sendt direkte til din mail en gang om ugen og du kan tilmelde dig her.

Analyser

Få indblik i servicebranchens økonomiske udvikling

Hvert år udgiver vi en række årsrapporter baseret på tal fra Danmarks Statistik, Experian samt DI Service’ egne spørgeskemaundersøgelser, der redegør for udviklingen i servicebranchen med relevante delbrancher. I årsrapporterne sætter vi bl.a. fokus på branchens omsætning, produktivitet og beskæftigelse, samtidig med at du får et samlet overblik over udviklingen i hver delbranches økonomiske situation, virksomhedernes økonomiske sundhedstilstand og de strukturelle nøgletal.

Derudover udgiver vi med jævne mellemrum analyser, der behandler aktuelle muligheder og udfordringer for branchen. Du kan finde alle analyserne her.

Vær med til at sikre servicebranchens interesser

Deltag i DI Service valgforum

I DI Service valgforum vælger vi, hvem der skal repræsentere servicevirksomhedernes interesser i DI's hovedbestyrelse.

Som medlem af DI Service kan du vælge at lægge dine stemmer i DI Service valgforum og sikre, at DI’s ledende organer varetager servicebranchens interesser.

Der er valg i DI Service valgforum én gang årligt. Det sker i forlængelse af DI Service’ ordinære generalforsamling. DI Service’ bestyrelse har udarbejdet nogle retningslinjer for valg af delegerede til valgforummet med det formål at sikre en så gennemskuelig og åben valgproces som muligt.  

Når en virksomhed melder sig ind i DI, vælger den, hvordan virksomheden vil lade sig repræsentere i forhold til DI’s valgte ledelse. Da det ikke er alle medlemmer, som har lagt deres stemmer i DI Service, er det selvsagt heller ikke alle medlemmer, der kan stemme på DI Service valgforum.

Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomhed er en del af DI Service valgforum, kontakt da sekretariatet på tlf. +45 (+45) 33774780 eller e-mail mhau@di.dk

Bliv en del af DI Service valgforum

Ønsker du, at din virksomhed skal være en del af DI Service valgforum, skal du bede virksomhedens adm. direktør kontakte DI.

Få rabat på udbudsovervågning

Med udbudsvagten kan du løbende modtage udbud, der opfylder dine relevanskriterier. Hvert udbud fortolkes og præsenteres, så du kan træffe et hurtigt og sikkert valg eller fravalg. Samtidig kan du få adgang til ordregivers behandling af udbuddet. Fra behandlingen kan du finde afgørende detaljer, der vil påvirke dit tilbud og evt. valg af samarbejdspartnere.

Udbudsvagten
Udbudsvagten indeholder flere forskellige standardydelser bl.a. udbudsplan, udbudsindsigt,og omsætningsanalyse. Med udbudsplan kan du få overblik over fremtidige serviceudbud. Du får et skræddersyet overblik over udbud, som er tilpasset dine interesseområder. Du får også mulighed for at målrette dialogen med myndigheden rettidigt med udgangspunkt i oplysninger om kontraktudløb, kontaktpersoner og forventet dato for genudbud. Din Udbudsplan giver dig også væsentlige detaljer om kontaktpersoner, nuværende leverandører, kontraktsum og andre detaljer om udbuddet.

UdbudsVagten Indsigt
Få søgeadgang til myndighedernes egne mødereferater med søgeværktøjet Udbudsvagten Indsigt og find frem til de myndigheder og beslutningstagere, der netop nu diskuterer en given problemstilling. Du kan vælge at søge efter de problemer og behov (eksempelvis ”højt sygefravær”), hvor du har kompetencer og løsninger at byde ind med. Værktøjet bliver særligt anvendt af servicevirksomheder, der vil finde de afbureaukratiserede servicemuligheder, som går under udbudsradaren.

Omsætningsanalyse
UdbudsVagtens OmsætningsAnalyse kortlægger størrelsen på det offentlige marked inden for din virksomheds opgaveområde, ligesom du kan se andre aktørers markedsandele.
OmsætningsAnalyse er et faktabaseret beslutningsgrundlag for både topledelsen og salgsstyrken. I praksis kan OmsætningsAnalyse give dig det overblik, du skal bruge for effektiv prioritering, minimering af overflødige salgsomkostninger og forbedring af toplinjen.

 

  1. Få politisk indflydelse

  2. Hjælp til personalejura

  3. Få tilbud på udbudsovervågning

  4. Udbudsvejledning

  5. Deltag i faglige netværk

  6. Få adgang til Industriens barselsfond