DI Service

Udbudsvagtens standardpakker

UdbudsVagten giver dig adgang til alle udbud samt dyb baggrundsinformation om konkrete udbud og kontrakttildelingen.

Med Din UdbudsVagt modtager du løbende udbud, der opfylder dine relevanskriterier. Du får adgang til ordregivers behandling af udbuddet, hvorfra du kan finde afgørende detaljer, der kan påvirke dit tilbud eller valg af samarbejdspartnere. Hvert udbud fortolkes og præsenteres, så du kan træffe et hurtigt og sikkert valg eller fravalg.

Din Udbudsplan

Din UdbudsPlan giver dig overblik over eksisterende offentlige servicekontrakter. Overblikket gør det muligt at målrette dialogen med myndigheden rettidigt med udgangspunkt i oplysninger om kontraktudløb, kontaktpersoner og forventet dato for genudbud. Din UdbudsPlan indeholder også væsentlige detaljer om kontaktpersoner, nuværende leverandør, kontraktsum og andre detaljer om udbuddet.

UdbudsVagten Indsigt

Få søgeadgang til myndighedernes egne mødereferater med søgeværktøjet Udbudsvagten Indsigt og find frem til de myndigheder og beslutningstagere, der netop nu diskuterer en given problemstilling. Du kan vælge at søge efter de problemer og behov (eksempelvis ”højt sygefravær”), hvor du har kompetencer og løsninger at byde ind med. Værktøjet bliver særligt anvendt af servicevirksomheder, der vil finde de afbureaukratiserede servicemuligheder, som går under udbudsradaren.

Omsætningsanalyse

UdbudsVagtens OmsætningsAnalyse kortlægger størrelsen på det offentlige marked inden for din virksomheds opgaveområde, ligesom du kan se andre aktørers markedsandele. OmsætningsAnalyse er et faktabaseret beslutningsgrundlag for både topledelsen og salgsstyrken. I praksis kan OmsætningsAnalyse give dig det overblik, du skal bruge for effektiv prioritering, minimering af overflødige salgsomkostninger og forbedring af toplinjen.

Læs mere om UdbudsVagten her.

Relateret indhold