14.11.18 DI Service Cases

Digital i marken

Virksomheden Rationel har haft succes med, på egen hånd, at udvikle digitale løsninger som kan bistå og optimere servicelederes arbejde i marken.

Hos Rationel tilstræber de konstant at udvikle og benytte digitale værktøjer til at støtte deres drift i marken.

Vi kender alle situationen med serviceledere, der kører rundt med en stor mappe, hvor der sidder arbejdspla­ner med tegninger og rengøringsbeskrivelse for hver eneste kunde. Samtidig har man jævnligt brug for overenskomsten, stamdata på kunder og medarbejder, diverse blanketter mv.

Det kan hurtigt blive omfangsrigt og oplysninger bliver hurtigt forældede, da der konstant sker ændringer, hvilket fører til frustrationer hos serviceleder, medarbejder og ikke mindst kunden.

Derfor tog Rationel, for flere år siden, den beslutning at deres serviceledere ikke skal køre rundt med en stor mappe, men have oplysninger tilgængelige på anden vis

De løsninger som de fandt på markedet, levede ikke helt op de krav de havde.

Derfor startede de selv med at udvikle en løsning, der skulle være enkel og fungere i en travl hverdag

De besluttede at gøre alle arbejdsplaner (oversigtstegninger, rengøringsforklaringer mv.) tilgængelige elektronisk og, at disse, skulle opdateres ét sted – og kun ét sted.

Det betyder, at de i dag har en løsning, hvor deres serviceledere, fra deres iPad eller iPhone, konstant har adgang til de sidste nye og opdaterede udgaver af:

•Arbejdsplaner med tegninger og rengøringsforklaringer.

•Stamdata på medarbejdere og kunder.

•Personalehåndbog og overenskomster.

•Sikkerhedsdatablade og APB på de produkter der benyttes.

•Andre blanketter og vejledninger.

Herigennem sikres at aftalerne med kunden altid er opdaterede i marken.

Ligeledes har de indført digital kvalitetskontrol, som servicelederen, sammen med kunden, kan udfylde på sin iPad, mens kontrollen bliver gennemført.

Når data er samlet ét sted, har Rationel samtidig den sidegevinst at deres opfyldelse af GDPR bliver lidt nemmere med enklere procedurebeskrivelser.

Rationel er hele tiden åbne for nye muligheder og har, som det seneste, gjort det muligt for deres medarbejdere at underskrive digitalt. Det kunne f.eks. være ved ændringer af ansættelsesforholdet, som hver gang kræver et nyt ansættelsesbevis.

Så selvom virksomheden har eksisteret i 50 år, er den langt fra gået i stå, og ser kun frem til de muligheder som fremtiden bringer.