14.11.18 DI Service Cases

Klare gevinster ved at udbyde rengøring på hospitaler

Regeringen og Danske Regioner har med økonomiaftalen sat klare mål for at modernisere og effektivisere de offentlige hospitaler. Derfor skal flere regioner finde besparelser på et trecifret millionbeløb i 2017. Det er besparelser, som regionerne kan realisere uden at skære i kerneydelserne.

For eksempel varetages rengøringen fortsat i eget regi på mere end to tredjedele af landets hospitalsenheder. Der er derfor et klart potentiale for at konkurrenceudsætte flere rengøringsopgaver, og det kan give regionerne store økonomiske gevinster.

Det understreges blandt andet i en rapport fra 2013, som Aarhus Universitetshospital (AUH) fik udarbejdet som led i overvejelser om fremtidig organisering af rengøringsområdet. Rapporten sammenligner organiseringen af rengøring på hospitalets fire matrikler. På Skejby Sygehus har rengøring været konkurrenceudsat siden 2000, mens de tre øvrige matrikler har haft ren-gøringsopgaven in-house. Rapporten viser, at rengøringen på Skejby Sygehus er klart mest omkostningseffektiv. Det understøtter erfaringerne i branchen om, at regionerne kan opnå en økonomisk gevinst på 25-30 pct. ved førstegangsudbud. Det samlede budget på AUH til rengøring og tilknyttede serviceopgaver er på flere hundrede millioner kroner. Det er derfor et stort beløb, som regionen potentielt kan spare ved at udbyde opgaverne.

Effektiviseringerne på Skejby Sygehus er opnået uden, at der er gået på kompromis med kvaliteten. I rapporten fremgår det, at 77 pct. af enhederne på Skejby Sygehus er vurderet til hygiejneniveau A. For de øvrige matrikler gælder det kun 62 pct. af enhederne. Samtidig har Elite Miljø, der vandt det seneste udbud, opkvalificeret 80 rengøringsmedarbejdere. Det er en af årsagerne til, at der er en medarbejdertilfredshed på 4,22 målt på en skala fra 1 til 5.

Når hospitalerne sender rengøringen i udbud, får de en leverandør, der er specialiseret i opgaven, og som med ny teknologi og professionel organisering kan optimere driften. Netop af den grund kan regionerne opnå en væsentlig økonomisk gevinst og samtidig fastholde et højt hygiejneniveau og tilfredse medarbejdere. I stedet for at skære i kerneydelserne kan regionerne således bruge konkurrenceudsættelse af rengøring til at opfylde deres økonomiske forpligtelser. Med et stærkere offentlig-privat samarbejde kan regionerne derfor opnå flere midler til sundhedsbehandlinger til gavn for den enkelte patient.

Effektiviseringerne på Skejby Sygehus er opnået uden, at der er gået på kompromis med kvaliteten. I rapporten fremgår det, at 77 pct. af enhederne på Skejby Sygehus er vurderet til hygiejneniveau A. For de øvrige matrikler gælder det kun 62 pct. af enhederne. Citatperson mangler

Relateret indhold