03.10.22 DI Service Månedens medlem

Medlemsportræt: For rengøringsselskabet Partneren A/S handler grøn omstilling i høj grad om at rådgive sine kunder

Grøn omstilling er ikke kun et internt anliggende. Som servicevirksomhed handler det også om at få kunder med på vognen – og præge deres valg og adfærd. Det er holdningen hos rengøringsselskabet Partneren A/S, som har ca. 300 ansatte, kunder over det meste af landet og høje ambitioner, når det kommer til bæredygtighed.

Servicevirksomheder besidder ofte værdifuld specialviden inden for deres felt. Den specialviden kan bruges internt til at strømline processer og trimme forretningen, men den kan også bruges eksternt – hvilket kan komme både kunder og klima til gavn.

Det mener man i rengøringsselskabet Partneren A/S. Virksomheden er ejerledet, hører hjemme i Søborg, specialiserer sig i erhvervsrengøring og har Catja Winther som adm. direktør. Grøn omstilling er ikke noget nyt begreb for hende. Tværtimod fortæller hun, at Partneren A/S altid har haft fokus på minimering af ressourceforbrug og generelt forsøgt at ”løfte standarden i branchen”, som hun siger.

Catja Winther oplever, hvordan der lige nu er en stor interesse for bæredygtige tiltag blandt hendes kunder.

”Selvom vores kerneydelse er erhvervsrengøring, har vi i dag også fået en rådgivende rolle over for mange af vores kunder. De er interesseret i grøn omstilling, men de har ikke den specialviden, vi ligger inde med,” Catja Winther

Hun anser udviklingen som spændende og positiv. I sær de seneste par år er der kommet gang i udviklingen.

”Det var noget, der for alvor tog fart under corona-pandemien. Her fik vi som rengøringsselskab en ny og vigtig rolle. Vi var pludselig eksperterne, der skulle hjælpe med at optimere hygiejnen. Det var nok en øjenåbner hos nogle kunder. De så, at vi ligger inde med specialviden. Det har været et springbræt til også at begynde at rådgive inden for grøn omstilling,” Catja Winther

Vigtigt at løfte standarden
Partneren A/S har lidt over 20 år på bagen. Virksomheden blev oprindeligt etableret af et par entusiastiske brødre i 2001. Fem år senere fik den nye ejere. Én af dem var Catja Winthers far. Han fik trimmet forretningen og styrede den sikkert gennem de udfordrende år omkring finanskrisen i 2008.

I 2011 gennemførte virksomheden et generationsskifte, og Catja Winter overtog positionen som adm. direktør. Virksomheden var dengang mindre end i dag, men samtidig driftsmæssig stabil, selvfinansierende og i vækst. Det fundament byggede hun videre på.

”Lige siden jeg tiltrådte, har vi haft fokus på at vokse endnu mere. Blandt andet ved at høste gevinsterne af digitalisering. Men vi har også hele tiden haft fokus på, at væksten skal ske på en ordentlig måde. Vi vil vokse på bundlinjen. Vi vil ikke bare vokse på omsætningen for enhver pris. Det pejlemærke har vi stadig,” Catja Winther

Catja Winther forklarer, at væksten også skal ske på et andet fundament. For Partneren A/S er målet også, at man skal være med til at ”løfte standarden”, som hun siger. Det skal ske på flere måder.

”Det handler ikke blot om de ydelser, som kunden får. Det er også et internt pejlemærke. Vi vil regulært gerne løfte standarden i branchen. Derfor var vi også en af dem, som valgte at tegne overenskomst tidligt. Det i form af en tiltrædelsesoverenskomst med Serviceforbundet, som i dag er en del af 3F,” siger hun og tilføjer:

”Det belastede virksomheden på omkostningerne, men det har også gjort, at vi fokuserer meget på kvalitet. Det har dog også betydet, at i dag fravælger vi visse opgaver. Nogle offentlige udbud er for eksempel al for fokuserede på tid og pris til, at vi overhovedet vil byde på dem.”

Klimaklar Servicevirksomhed
Partneren A/S er vokset fra at være en sjællandsk virksomhed til at kunne påtage sig opgaver over hele landet. Den har en afdeling på Fyn for at kunne håndtere netop det. Udover klassisk erhvervsrengøring tilbyder den vinduespolering, håndværkerrengøring, gulvopgaver samt opgaver inden for kantine og opvask.

De seneste år er den grønne dimension tillige kommet i fokus. Det tog for alvor fart i 2019, hvor Partneren A/S besluttede sig for at satse på produkter med Svanemærket. Siden har den været igennem både et GCO-forløb (Grøn Cirkulær Omstilling) og programmet SMV:Grøn.

I dag er Partneren A/S tilmeldt Klimaklar Servicevirksomhed, som er et skræddersyet rådgivningsforløb, der accelererer grøn omstilling og CO2-reduktion blandt Dansk Industris servicevirksomheder. Det hele har skabt intern ekspertise i, hvilke områder Partneren A/S kan fremme bæredygtigheden på.

”Med tiden er vi blevet bedre til at forstå bæredygtighedsagendaen og dermed se, hvor vi kan gøre en forskel. Visse ting kan vi gøre internt – som for eksempel at se på vores egen CO2-udledning. Men det er samtidig blevet tydeligt, at der, hvor vi kan gøre den helt store forskel, er ved at hjælpe vores kunder på deres egen grønne rejse,” Catja Winther

Digitalisering og grøn omstilling
I den forbindelse har Partneren A/S flere gange sparret med de kendte klimarådgivere Viegand Maagøe. Det samarbejde har været med til at konkretisere, hvordan Partneren A/S kan gøre en bæredygtig forskel for sine kunder.

”Vi har indset, at vi kan gøre en stor forskel. Vi kan rådgive om lavpraktiske ting – f.eks. forbrug af papirvarer, typer af sæbedispensere og konsekvenser af valg af toilettyper. Her kan vi hjælpe kunder med at forstå deres ressourceforbrug og komme med løsningsforslag,” siger hun og tilføjer:

”Og det handler ikke bare om, at de skal skifte materialer eller udstyr. Vi hjælper dem også med at påvirke medarbejdernes adfærd. F.eks. til at bruge små skyl ved toiletbesøg samt at have en bevidsthed om, hvor meget håndpapir man bruger. Det at kunne oplyse og rykke folks adfærd har en mærkbar effekt.”

Virksomhedens digitalisering har også haft effekt. Den er med til at booste de services, som Partneren A/S i dag kan tilbyde sine kunder.

”Sammen med Viegand Maagøe har vi udviklet et detaljeret CO2-beregningsark, hvor vi har mulighed for at analysere på eksisterende data samt lave fremtidsscenarier. Det giver os muligheden for at lave målrettet bæredygtige tiltag og strategier i fællesskab med vores kunder. Ligeledes bearbejder vi data for at skabe en visuel oplevelse samt forståelse. På den måde kan vi give vores kunder klare anbefalinger med på vejen i deres egen bæredygtige rejse,” siger hun og tilføjer:

”Hele konceptet er vi ved at digitalisere for at øge analysemulighederne – og ikke mindst understøtte de fremtidige ESG-krav (Environmental, Social, Governance), som vores kunder bliver forlagt. Det vil kunderne gerne have hjælp til. De vil have rådgivning. Den yder Partneren A/S. Det er fantastisk at være med til.” Catja Winther

FAKTA: Om Partneren A/S

Virksomhed med fokus på erhvervsrengøring samt en række andre relevante serviceydelser.

Hovedkvarteret ligger i Søborg. Har omtrent 300 ansatte, hvilket kan omregnes til ca. 130 fuldtidsstillinger.

Partneren A/S er ejerledet. Siden 2011 har Catja Winther været adm. direktør.

Catja Winther er tillige bestyrelsesmedlem i både DI Hovedstaden, næstformand i DI SBA samt bestyrelsesmedlem og repræsentant for DI i Erhvervshus Hovedstaden.

Kilde: Catja Winther & www.partneren.dk

Emil Knudsen
Skrevet af:

Emil Knudsen, Nikolai Steensgaard

Relateret indhold