15.02.23 DI Service Månedens medlem

Tag med på Elis’ grønne rejse

For Elis (tidligere Berendsen), der er en af Europas største tekstilservicevirksomheder, hænger økonomiske mål og bæredygtighedsmål uløseligt sammen. Tag med på virksomhedens grønne rejse sammen med CSR-chef Christina Saxkjær, der bl.a. fortæller om, hvad Elis fik ud af at deltage i rådgivningsforløbet Klimaklar Servicevirksomhed.

Som en af Danmarks førende tekstilservicevirksomheder har vi en unik mulighed for at gå forrest og præge markedet, vores kunder og leverandører i en mere bæredygtig retning. Det ansvar tager vi på os. Og vores deltagelse i Klimaklar Servicevirksomhed har givet os vigtig ny viden, som gør, at vi kan målrette den grønne indsats yderligere de kommende år. Christina Saxkjær, CSR-chef, Elis Danmark

Hos Elis Danmark har man integreret virksomhedens bæredygtighedsstrategi i den overordnede forretningsstrategi, så forretningsmål og bæredygtighedsmål er uadskillelige størrelser.

Klimaregnskab viser vej for prioriteringer
Elis’ danske afdeling udarbejdede sit første klimaregnskab i 2021. Det dokumenterer, at de største CO2-aftryk kommer fra produktion af tekstiler og energiforbrug til vask og tørring. Og derfor er det hér, Elis sætter flest ressourcer ind på at høste CO2-gevinster. Virksomheden har dog også grønne aktiviteter på andre områder, som er mere synlige udadtil, fortæller Christina Saxkjær og gør CO2-regnebrættet op.

”Vores distribution – som er en del af de såkaldte Scope 1-udledninger – udgør blot 4 % af vores samlede CO2-udledning. Køretøjerne spiller til gængæld en nøglerolle for omverdenens syn på vores bæredygtighedsindsats, fordi man direkte kan se, om vi kører på el eller ej. Her er vi i gang med at konvertere til el og biobrændstof (HVO). Hvad færre er klar over er, at hele 79 % af vores CO2-udledning kommer fra Scope 3-udledninger i leverandørkæderne, og heraf kommer de 80 % fra tekstiler. Scope 1 og 2-udledninger fra forbruget af naturgas og el tegner sig for 17 % af vores klimabelastning.”  

Hele 79 % af Elis Danmarks CO2-udledning kommer fra Scope 3-udledninger i leverandørkæderne.

Hvordan kommer man i gang med sit klimaregnskab?

Som det også er erfaringen hos Elis, er grøn omstilling sjældent lige ud ad landevejen for servicevirksomheder, fordi det meste af deres CO2-udledning kommer fra produkter, de køber hos leverandører. Så hvordan griber man det an, når der i stadig flere udbud er krav om et klimaregnskab? For de fleste er det vejen frem at få ekstern hjælp - f.eks. via et rådgivningsforløb som Klimaklar Servicevirksomhed - til at få overblik over CO2-aftrykket. Når dét er på plads, kan man lægge en plan for, hvordan man skærer ned på udledningerne og dermed også står stærkere i kampen om markedet.)

Længere levetid og 100 % genanvendelse af tekstiler
Ifølge Christina Saxkjær har Elis gennem Klimaklar Servicevirksomhed fået større klarhed over, hvordan virksomheden optimalt set kan bidrage til den grønne omstilling. Og det er ikke småting, Elis allerede har sat i værk. Gennem tæt samarbejde med designpartnere og leverandører stiler man efter at indkøbe stadig mere slidstærke, miljømærkede tekstiler med en fortsat voksende andel af genanvendte fibre til erstatning for såkaldte virginmaterialer. Derudover arbejder virksomheden på at give kasserede tekstiler nyt liv. Målet er, at 80 procent af Elis’ tekstiler bliver genanvendt i 2025 og 100 procent i 2030.

Leverandør- og kundesamarbejde spiller også en hovedrolle i Elis’ strategi for at forlænge tekstilernes levetid. Her er det bl.a. afgørende, at kunderne får større viden om, hvordan de skal behandle tekstilerne, så holdbarheden forlænges. Samtidig arbejder Elis for, at man i offentlige udbud åbner for brugte tekstiler i god stand i stedet for altid indkøb af helt nye tekstiler.

”På den måde kunne det offentlige gå foran og bidrage til at skabe en ny normal, hvor f.eks. et lagen ikke behøver at fremstå som knitrende nyt,” siger Christina Saxkjær og fortæller om et samarbejde, Elis har indgået med en af landets største hotelkæder.

”Hotelkæden anvender i dag sengetøj og håndklæder, som selvfølgelig er rene og pæne, men ikke nødvendigvis kridhvide. Måske er der også en sporadisk revne eller en lille plet i et hjørne af dynebetrækket. Men det er der gode grunde til, fordi det understøtter en udvikling, hvor tekstiler bliver brugt så længe som muligt. Den slags initiativer så vi gerne mange flere af fremover. Også selvom det stiller nye krav til vores medarbejdere, fordi de skal håndtere forskellige standarder for, hvornår et stykke tekstil skal repareres af syerskerne eller kasseres.”

Medarbejderne er nøglen til grøn omstilling
Ifølge Christina Saxkjær er Elis’ grønne transformation i høj grad afhængig af medarbejdernes engagement. Det kræver til gengæld en permanent informations- og ledelsesindsats via produktionsledelsen, som skal være rustet videns- og uddannelsesmæssigt til opgaven. Elis’ informationsindsats er sat i system, men der er også udfordringer.

Alene i Danmark har vi 48 forskellige nationaliteter ansat, og det er langt fra alle, der taler engelsk. Kommunikationen skal derfor foregå med korte, klare budskaber. Det er nemlig helt afgørende for vores succes med grøn omstilling, at hver enkelt ved præcist, hvad vi har gang i på bæredygtighedsområdet - og hvad det konkret betyder for arbejdsopgaverne. Det er jo vores medarbejdere, der i høj grad skal være med til at føre de grønne visioner ud i livet, slutter Christina Saxkjær.
Sådan får du medarbejderne med.

Hos Elis bruger de meget energi på at engagere medarbejderne i virksomhedens grønne aktiviteter. Udover daglig kommunikation af vigtige bæredygtighedsbudskaber og nye initiativer på bl.a. bannere rundt omkring i produktionen, så afholder virksomheden større medarbejderkampagner om grønne indsatser. I slutningen af 2022 havde Elis f.eks. en intern CSR-kampagneuge med fokus på, hvordan den enkelte medarbejdere kan agere ansvarligt både miljømæssigt og på andre områder - og både på jobbet og i privaten. 

”Broen til fremtiden”, en alliance, som er etableret af bl.a. Ingeniørforeningen IDA og forskere, har  udsendt en guide til grøn omstilling på arbejdspladsen. Her kan du hente ideer til, hvordan du engagerer medarbejderne i bæredygtighedsarbejdet. Find guiden her.

Fagbevægelsens hovedorganisation FH har også lavet en analyse af fordelene ved at inddrage medarbejderne aktivt i virksomhedens grønne omstilling. Find analysen her.

DET HAR ELIS LÆRT
Elis har fået værdifuld viden med hjem efter at have deltaget i Klimaklar Servicevirksomhed. Her er de 3 vigtigste læringer, ifølge Christina Saxkjær:

  • Muligheden for at stille en mængde opklarende spørgsmål til både kortlægning af vores klimaaftryk og koblingen mellem klimaregnskabet og Science Based Targets-initativet, har gjort, at vi er kommet flere spadestik dybere og er blevet skarpere på vores klimaindsats.

  • Rådgivning og support var afgørende. Vi fik besvaret vores ofte ret nørdede spørgsmål - f.eks. om, hvorfor affald ikke tæller med i et klimaregnskab, når man sørger for, at det bliver genanvendt og ikke brændt. For blot at nævne ét eksempel.

  • Det har været meget givende at sparre og netværke med de øvrige deltagere i Klimaklarforløbet. Vi har bl.a. udvekslet erfaringer om detaljerne i et klimaregnskab og om de mere overordnede grønne udviklingsmuligheder.

Christina Saxkjær er CSR-chef hos Elis Danmark (tidligere Berendsen).

Elis og bæredygtig- hed

Elis er en international multiserviceleverandør med en omsætning på 21 mia. kr. (2021), 400.000 kunder og 52.000 medarbejdere i 29 lande i Europa og Latinamerika. Den danske afdeling hed tidligere Berendsen Textil Service A/S, blev opkøbt af Elis i 2017 og skiftede navn i 2020. De godt 1.500 medarbejdere i Danmark håndterede i 2021 54.000 ton tekstiler, kørte 7,5 mio. km på landevejene, brugte 318 mio. liter vand, foruden naturgas og el svarende til 60 mio. kWh. Blandt kunderne er alt fra hoteller, spisesteder, krydstogtskibe til bl.a. hospitaler og plejecentre, industri- og logistikvirksomheder, detailhandelen, autoværksteder- og forhandlere, transportvirksomheder og diverse institutioner og kultursteder. Elis’ danske afdeling har arbejdet med bæredygtighed og miljøcertificering i mere end 20 år. I 2019 blev Elis Danmark, som den første virksomhed i verden, verdensmålcertificeret af Bureau Veritas, og i 2022 blev hele Elis-koncernen en del af Science Based Targets initiative (SBTi), som bl.a. FN’s Global Compact og Verdensnaturfonden står bag. SBTi består af videnskabeligt funderede, ambitiøse standarder for virksomheder, der vil reducere deres drivhusgaseudledninger for at forebygge de værste effekter af klimaforandringerne.

Læs mere om Elis her. 

 

 

Skrevet af:

Emil Knudsen, Lasse Rafiq Hangaard, Jakob Vedelsby, Viegand Maagøe

Relateret indhold