02.11.18 DI Service Nyheder

320 mio. kr. til det gode ældreliv

Partierne bag satspuljeaftalen på ældreområdet er enige om at afsætte 320 mio. kr. i aftaleperioden 2019-2022.

Indsatsområderne er:

  • Handlingsplan 'Det gode ældreliv'
  • Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre
  • Konkurser i ældreplejen
  • Demensbadges - bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum
  • Fællesskabspulje 2.0: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse
  • Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner
  • Forebyggelse af inkontinens hos ældre
  • Frivillige tryghedspersoner til mennesker med demens på sygehuse
  • Initiativer til undersøgelse af det gode ældreliv
  • Undersøgelse af mulighederne for nærvær for nærtstående til døende, der dør uden for hjemmet.

Se hele aftalen her.

Konkurser i hjemmeplejen

I forlængelse af den politiske aftale fra efteråret 2017 vedrørende forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen afsættes der via satspuljen 13,1 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Dette skal finansierer merudgifter til kommunernes forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen.

Dansk Sundhed og Velfærd har været meget involveret i arbejdet med konkurser og ligebehandlingen af private og kommunale leverandører. Vi vil følge den fremadrettede indsats og hører meget gerne om dit samarbejde med de kommunale organisationer.

Kontakt sekretariatet i Dansk Sundhed og Velfærd, hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til indsatser eller samarbejdet med offentlige myndigheder.

Skrevet af:

Felix Dalker