05.09.18 DI Service Nyheder

Ældrepleje og kvalitetsindikatorer i finanslovsforslag

Regeringen har i forbindelse med deres finanslovforslag for 2019 afsat ressourcer til udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen.

Vi har i Dansk Sundhed og Velfærd længe peget på større gennemsigtighed i resultaterne af den indsats, som leveres i ældreplejen. Udvikling af kvalitetsindikatorer er en mærkesag for os, og derfor er vi også meget tilfredse med, at der nu sættes fokus på behovet Jakob Scharff, Branchedirektør

I finanslovforslaget afsættes der 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen, som skal bidrage med viden om, hvilken forskel hjælpen gør for de ældre, og hvordan kvaliteten i ældreplejen kan løftes.

Hensigten med frit valg er at skabe kvalitetskonkurrence mellem leverandørerne. En effektiv kvalitetskonkurrence forudsætter imidlertid en ensartet måling og opgørelse af kvalitet på tværs af kommunale og private leverandører, da kvalitetskonkurrencen ellers ikke er gennemsigtig.

- Kommunerne har mange forskellige kasketter på, og det kniber med gennemsigtighed og ligestillingen af kommunale og private leverandører. Vi arbejder for en åben sammenligning af kvaliteten, og at de ældre har den bedst mulige information ved valget af leverandør, siger Jakob Scharff.

Øvrige forslag på ældreområdet:

- Der afsættes 100 mio. kr. til arbejdet med at reducere ensomhed blandt de ældre - 50 mio. kr. til initiativer, som kan imødekomme rekrutteringsudfordringer af SOSU-personale - Ældreområdet får tilføjet ca. 705 mio. kr. i perioden 2019-2022

Se finanslovforslag for ældreplejen her.