14.08.18 DI Service Nyheder

Dækkeserviet giver lærlingeoverblik

Ny oplysningskampagne fra DI giver 11 brancher et overblik over de typer af lærlinge og elever, der kan være særligt relevante for hver branche.

Der findes i alt mere end 100 forskellige erhvervsuddannelser, og det kan gøre det mere end svært for danske virksomheder at danne sig et overblik over, hvilke uddannelser der kan tilføre netop deres virksomhed værdi.

Derfor har DI udarbejdet 11 ”dækkeservietter”, der giver 11 forskellige brancher overblik over de erhvervsuddannelser, der er særligt relevante for dem.

- Jeg kan ikke engang selv remse alle uddannelserne op, så det er ikke så mærkeligt, hvis virksomhederne også kan fare vild i udbuddet. Derfor har vi lavet et enkelt værktøj, som kan give inspiration til virksomhedernes lærlingearbejde, siger Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef i DI.  

Lærlinge under tallerkenen

Overblikket for de enkelte brancher fylder et stykke A3 papir og kan downloades for de enkelte brancher her: Lærlinge til brancher

Det er gjort både for overskuelighedens skyld, men også fordi overblikket skal bruges som oplysningsmateriale i forbindelse med arrangementer i DI.

- Det vil blandt andet ske gennem arrangementer i DI’s regionalforeninger, så dækkeservietterne kommer ud og får et liv. Vi håber selvfølgelig også, at virksomhederne vil printe dem ud og hænge dem op ude på virksomhederne, så vi får skabt mere opmærksomhed om de mange gode muligheder for at være med til at uddanne morgendagens faglærte, siger Lone Folmer Berthelsen.

Med trepartsaftalen fra 2016 blev arbejdsmarkedets parter og regeringen enige om, at der frem mod 2025 skal indgås 8.000 til 10.000 ekstra praktikpladsaftaler sammenlignet med 2016, hvor der blev indgået 34.247 praktikpladsaftaler. Allerede i år skal der indgås 2.100 flere praktikpladsaftaler end i 2016. Af dem skal DI’s medlemmer oprette mindst 500 og gerne flere.

- Virksomhedernes ansættelse af lærlinge og elever er en afgørende del af svaret på, at de selvsamme virksomheder har de faglærte medarbejdere, som de skal bruge. Dækkeservietterne kan forhåbentlig hjælpe til med, at vi når i mål, selv om de selvfølgelig kun er en del af løsningen, siger erhvervsuddannelseschefen. 

Anne Sofie Nyskov Pedersen
Skrevet af:

Anne Sofie Nyskov Pedersen