10.12.18 DI Service Nyheder

Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet

Sundhedsstyrelsen har inviteret kommuner i samarbejde med private leverandører til at ansøge om at deltage i en forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet.

Forsøgsordningen skal styrke samarbejdet med private leverandører inden for rehabilitering jf. servicelovens § 83 a. Hensigten er at øge den enkelte borgers mulighed for at have frit valg mellem leverandører af rehabiliteringsforløb.

Med finanslovsaftalen for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke borgernes frie valg på ældreområdet. I perioden 2018–2021 er der afsat midler til en forsøgsordning på rehabiliteringsområdet. Der er afsat 34 millioner kr. til genopslag af en ansøgningspulje. Det vurderes, at der kan bevilges midler til 10-12 forsøgsprojekter.

Odense, Frederikssund og Struer Kommune har allerede fået tilsagn om at indgå i forsøgsordningen, der skal styrke samarbejdet med private leverandører inden for rehabilitering. Læs mere om projekterne i Odense, Frederikssund og Struer Kommune her.

Læs Sundhedsstyrelsens genopslag af invitationen her.