10.01.19 DI Service Nyheder

Det offentlig-private samarbejde står i stampe

Kronik bragt i Børsen den 10. januar:

Kommunerne mødes i dag i Aalborg for at drøfte løsninger på de økonomiske udfordringer, der venter forude. I DI mener vi, at et øget samarbejde mellem kommuner og virksomheder bør spille en central rolle i arbejdet for, at de kommende, markante stigninger i antallet af børn og ældre ikke vil medføre højere skat eller forringet velfærd. I dag løses kun ca. hver fjerde opgave i fællesskab, og det er alt for lidt.

I Danmark har vi en stolt tradition for at finde fælles løsninger og spille hinanden gode. F.eks. aftaler arbejdsgivere og lønmodtagere løn- og arbejdsvilkår, væsentlige samfundsudfordringer håndteres i trepartsforhandlinger, og hver dag løses en lang række opgaver allerede i et samspil mellem den offentlige sektor og de private virksomheder.

Desværre har udviklingen i samspillet de senere år mest været kendetegnet af små hop på stedet og har gennem de seneste fem år kun rykket sig fra 25,2 pct. til 25,5 pct. Men der er potentiale for meget mere, og erfaringerne er rigtig gode.

Danske virksomheder kan også bidrage til at løse velfærdssamfundets store udfordringer, såsom at få hjulpet borgere fra passiv forsørgelse til beskæftigelse eller sikre plejeboliger til de ældre.

I Ikast-Brande Kommune har en servicevirksomhed sideløbende med den almindelige rengøring forpligtet sig til at hjælpe 15 borgere i arbejde. Borgere, som i en længere periode ikke har haft held med at finde et fast job.

I Frederikssund Kommune åbnes senere på året et nyt friplejehjem, som er opført og finansieret af private kræfter.

Det er ikke forbundet med ekstraomkostninger for de ældre at flytte på friplejehjem, og de private bidrager til at dække det voksende behov for plejeboliger, som ellers skulle have været finansieret af skattekroner.

Vi bør bruge de eksisterende erfaringer og sammen få skabt de nødvendige løsninger. Vi håber, at 2019 bliver året, hvor snak erstattes med handling. For Danmark vinder, når vi samarbejder.

Skrevet af:

Jakob Scharff