08.02.18 DI Service Nyheder

DI Service på konference med de offentlige indkøbere

Den 6. og 7. februar løb årskonferencen for de offentlige indkøbere i Danmark af stablen. DI Service og en række medlemmer var på plads for en dialog om konkrete muligheder og udfordringer i offentlig-privat samarbejde.

Temaet for konferencen var Innovation, hvilket prægede på programmet på konferencen.

Årskonferencen afholdes af IKA – foreningen for offentlige indkøbere én gang om året og har over 600 deltagere; offentlige ordregivere samt leverandører til det offentlige.

Hvorfor er det så svært at udbyde tjenesteydelser?

”Hvorfor er det så svært at udbyde tjenesteydelser?” var overskriften ved debatten på hovedscenen, hvor Morten Schou Andersen fra De Forende Dampvaskerier og formand for DI Service Udbudspanel deltog i drøftelsen med indkøbs- og udbudscheferne fra henholdsvis Københavns Kommune og Region Midtjylland.

Emnerne var mange og dialogen god. Der blev særligt kredset omkring ordgivernes interne forhold, herunder udfordringer med at beskrive opgaven og korrekte data, politisk styring og forandringsledelse i forbindelse med leverandørskifte eller udlicitering.

Der var enighed om, at langt de fleste aftaler på tjenesteydelser er en succes. Opfordringen fra Morten Schou Andersen til de offentlige ordregivere var derfor også klar – ”Kom i gang”.

Uddeling af Dialogprisen 2018

IKA Dialogprisen tildeles en offentlig myndighed, brancheforening, institution eller privat leverandør til det offentlige, der har skabt et godt resultat på baggrund af dialog.

DI Service vandt prisen i 2017 for indsatsen omkring forebyggelse og håndtering af konkurser på hjemmehjælpsområdet. Som repræsentant for sidste års vinder kunne branchedirektør Jakob Scharff overrække dialogprisen til Rigspolitiet, som vandt prisen i år. Rigspolitiet vandt prisen for deres bidrag til udviklingen af den digitale løsning PolService, som er med til at smidiggøre bestillingen af tolkeydelser.

Dialog med ordregiverne


Konferencen er en god mulighed for at komme i dialog med ordregivere om de udfordringer og muligheder, som præger servicebranchens samarbejde med de offentlige kunder. DI Service vil i den kommende tid intensivere drøftelserne med de konkrete ordregivere.

Skrevet af:

Jakob Scharff

Relateret indhold