23.05.19 DI Service Nyheder

DI Service digitaliseringsindsats 2019

DI Service igangsætter i 2019 en digitaliseringsindsats.

DI Service kickstarter sin tre-årige digitaliseringsindsats den 24. maj. Formålet med er at give 
virksomhederne i DI Service redskaber til at forstå potentialerne i ny teknologi.
Indsatsen består af:
 • En medlemsundersøgelse
 • En analyse af digitale trends og tendenser af særlig relevans for servicebranchen
 • En kursusrække i Øst- og Vestdanmark
 • Individuelle rådgivningstilbud

Kursusrækken i 2019 består af:

Ledelse og trivsel - Sæt fokus på jeres digitalekompetencer

En dag, der kigger på den menneskelige del af digital transformation. 
Hvor langt I er med digitalisering,
og hvordan bliver I klar til næste skridt?
Forstå dine medarbejders trivsel og få et forspring før jeres næste digitaliseringprojekt
Dagen vil indeholde:
 • Hands-on arbejde og analyse af jeres organisation
 • Introduktion til et EU-støttet digitalisering initiativ
 • Introduktion til trivselsværktøj
 • Workshops
 • Cases
 • Oplæg 

Når data bliver til forretning

Dagen giver jer indsigt i hvordan I bedst kan få adgang til jeres data, og derigennem øge
jeres konkurrencekraft. Få gode råd til at komme videre.
Bliv introduceret til teknologier og best practice i
servicebranchen, samt inspiration til hvad der kan styrke jeres virksomhed.
Dagen vil indeholde:
 • Hands-on arbejde og analyse af jeres organisation
 • Instruktion til Datadialog værktøj
 • Workshops
 • Cases
 • Oplæg
 • Inspiration og dialog

Klar til fremtiden med DareDisrupt

Klar til Fremtiden er et 3 dages forløb tætpakket med viden, teknologi, cases, 
virksomheder, strategi og forretningsudvikling skræddersyet til DI Services medlemmer.
Klar til Fremtiden giver deltagerne et nyt mindset og inspiration, og en række konkrete
værktøjer til at udvikle og skabe værdi i deres virksomheder. Konkret sparring enkeltvis
og i grupper om hvordan de enkelte virksomheder kan arbejde med de nye muligheder, er et
centralt element i alle dele af turen. Desuden tilbydes alle deltagere efter selve
arrangementet et efterfølgende individuelt sparringsmøde med DareDisrupts konsulenter.
Skrevet af:

Marie Hau