16.08.18 DI Service Nyheder

Få din gode historie ud

I DI Service er vi lige nu i gang med at indsamle alle de gode eksempler og historier, som virksomhederne i servicebranchen løbende oplever.

Hvis du tænker, at din virksomhed sidder med nogle gode eksempler og historier, der kunne være relevante og inspirerende, og som du ønsker at dele, må du meget gerne kontakte sekretariatet i DI Service.

Temaet for dit eksempel er åben men skal tage udgangspunkt i den gode historie hos jer. Det kan som eksempel være med fokus på:

-          et succesfuldt offentlig-privat samarbejde
-          digitalisering og kundeoplevelsen
-          rekruttering
-          uddannelse af lærlinge og elever
-          det gode arbejdsmiljø
-          sociale- eller miljømæssige indsatser
-          nye innovative løsninger 

Ovenstående er blot eksempler, og du er velkommen til at byde ind med andre vinkler. Det kan både være eksemplet med den store, nye banebrydende løsning til det helt lille eksempel fra hverdagen i servicebranchen.   

Sådan gør du

Beskrivelsen af den gode historie hos jer skal være kort - på omkring en side - og den må meget gerne være understøttet af et billede, en faktaboks eller lignende. Den gode historie kan for eksempel skrives med en fængende overskrift og underrubrik, en kort beskrivelse af emnet samt eventuelle citater fra virksomhedens adm. direktør, ejer eller en anden central person i casen. Hvis casen har en offentlig-privat samarbejdsvinkel, kan den også fint indeholde en udtagelse eller en reference fra den pågældende offentlige myndighed eller samarbejdspartner. Vi vil i DI Service gerne hjælpe til med denne proces. Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet.

Her kan du se et eksempel.

Dit gode eksempel vil blive brugt i forbindelse med nye informationskampagner om offentlig-privat samarbejde, som er forankret i DI Service eller i forbindelse med aktuelle, gode pressehistorier. Ingen eksempler uden din forudgående tilladelse.

Dit bidrag vil være en god mulighed for at få opmærksomhed på det gode arbejde i jeres virksomhed og på vegne af servicebranchen.

Skrevet af:

Felix Dalker