19.01.18 DI Service Nyheder

Historisk få kender til det frie valg

40 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne kender ikke til det frie valg på området. I en længere tidsperiode har omkring en tredjedel af hjemmehjælpsmodtagerne ikke haft kendskab til deres frie valg, og den andel er nu steget yderligere.

Borgernes frie valg af skattefinansierede velfærdsydelser bidrager til at skabe den dynamik, som løbende tilpasser servicen til den konkrete efterspørgsel. Derudover ved vi, at de ældre tillægger det frie valg i sig selv en værdi. Tallene stammer fra Sundheds- og Ældreministeriet, som siden 2007 hvert andet år har undersøgt hjemmehjælpsmodtagernes kendskab til deres frie valg af plejeleverandør.

De 40 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne, der ikke er bekendt med deres frie valg, har i praksis ikke et helt frit valg. For hvis borgere ikke foretager et aktivt valg af leverandør, tildeles de i dag automatisk hovedleverandøren, som i Danmark almindeligvis er den kommunale leverandør. Det begrænser konkurrencen om den service og kvalitet, som borgerne modtager.

Regeringen lægger i deres udspil ”Frit valg – bedre sammenhæng” op til et servicetjek af frit valg. Undersøgelsen af hjemmehjælpsmodtagernes kendskab til det frie valg understreger, at det er der behov for.

Resultatet understreger den generelle mangel på gennemsigtighed og ligebehandling mellem kommunale og private leverandører, som kendetegner dette marked. Det er en grundlæggende forudsætning for effektiv kvalitetskonkurrence i hjemmeplejen, at den ældre kan træffe et oplyst valg og leverandørerne, uanset kommunal eller privat, har de samme muligheder for at levere den bedste mulige service.


Sundheds- og Ældreministeriets undersøgelse kan findes her.

Relateret indhold