GettyImages

27.09.18 DI Service Nyheder

Hvordan går det med det frie valg på ældreområdet?

Regeringen har i dag offentliggjort sit servicetjek af det frie valg på ældreområdet.

Servicetjekket blev igangsat sidste år og finder, at de ældre sætter pris på selvbestemmelsen og det frie valg, og at mange borgere benytter det. Derudover viser kortlægningen, at der er betydelige udfordringer med informationen om det frie valg, og at ældres kendskab til muligheden for selv at vælge leverandør er dalende.

Frit valg betyder, at borgerne sættes før systemet. Et velfungerende frit valg kræver grundlæggende, at de ældre har kendskab til muligheden for selv at vælge leverandør og kendskab til information om de tilgængelige leverandører. Derudover skal der være lige adgang til et nemt, hurtigt og trygt leverandørvalg, et varieret udbud af leverandører og ikke mindst ensartede vilkår for alle leverandører til at tilbyde den bedst mulige service.

- Servicetjekket kommer med flere gode forslag til at styrke det frie valg, som vi bakker op om. Særligt bedre information om det frie valg og plejehjemsoversigten er rigtig gode initiativer, der vil bidrage til at gøre en forskel for de ældre, siger branchedirektør Jakob Scharff.  

Servicetjekket indeholder en gennemgang af mulighederne samt tal for brugen af det frie valg inden for personlig pleje og praktisk hjælp, madservice, rehabilitering og plejeboligplads. Men servicetjekket indeholder desværre ikke en samlet vurdering af, hvorvidt grundlæggende vilkår for velfungerende frit valg på ældreområdet er til stede, og det ærgrer DI.

- Servicetjekket viser, at regeringen er optaget af at sikre de ældre et reelt og velfungerende frit valg. Det er et rigtigt godt udgangspunkt, men der er også behov for at få taget hånd om resten af de barrierer, som forhindrer kvalitetskonkurrencen til gavn for de ældre, siger Jakob Scharff.

DI lavede i januar 2018 også et servicetjek af det frie valg på ældreområdet og kom i den forbindelse med en række anbefalinger – se DI’s servicetjek her.

BDO’s undersøgelse af konkurserne på hjemmehjælpsområdet kom frem til, at den kommunale konteringspraksis af udgifterne er af varierende kvalitet. Dertil kommer, at det ikke længere er muligt for private leverandører at udfordre disse beregninger. Ved udbud af hjemmepleje friholdes de kommunale leverandører typisk fra priskonkurrencen.

- Så både i kommuner med udbuds- og godkendelsesmodel har vi reelt en situation, hvor private leverandører skal konkurrere på kvalitet, men med færre ressourcer, siger Jakob Scharff.

For det andet har kommunerne mange forskellige kasketter på inden for ældreområdet, herunder fastsættelse af serviceniveauet og kvalitetskrav, godkendelse af private leverandører, visitation af ældre til hjemmehjælp, betaling af leverandører, leverandører af hjemmehjælp og plejehjem samt ikke mindst tilsyn med leverandørerne. Denne sammenblanding af roller kunne med fordel have været til granskning ved et serviceeftersyn af det frie valg på ældreområdet.

For det tredje burde den manglende gennemsigtighed og åbenhed i kvalitet og brugertilfredshed, når den ældre skal træffe sit valg, være behandlet i et servicetjek af det frie valg.

Skrevet af:

Felix Dalker