06.12.18 DI Service Nyheder

Hvordan planlægger du kørslen i hjemmeplejen?

Planlægning af kørsel i hjemmeplejen er en kompleks opgave, der skal tage hensyn til en række forskellige forhold.

Dansk Sundhed og Velfærd har deltaget i arbejdet med at undersøge, hvordan forskellige kørselslistemodeller giver forskellige muligheder og udfordringer.

I planlægningen af kørslen i hjemmeplejen skal der tages en række hensyn. Borgernes behov, medarbejdernes vagtskemaer, varierende afstande mellem borgerne, medarbejdernes forskellige fagligheder, ydelsesmodeller, geografi, trafik og andre forhold har betydning for planlægningen. Derfor er planlæggerfunktionen også helt central i en hjemmeplejevirksomhed.

Rambøll har på vegne af Sundheds- og Ældreministeriet gennemført en undersøgelse af køretider i hjemmeplejen. Dansk Sundhed og Velfærds sekretariat har deltaget i arbejdet med input fra medlemmerne.

Undersøgelse identificerer tre planlægningsmodeller med forskellige muligheder og udfordringer:

1. Ingen synlig køretid. Køretiden fremgår ikke synligt på kørelisten, men indgår som del af hvert besøg.
2. Køretid i transportblokke. Køretiden fremgår som større transportblokke 3-4 gange i løbet af en køreliste, som medarbejderne selv skal forvalte.
3. Køretid mellem besøg. Køretiden fremgår mellem hvert besøg på kørelisten.

Undersøgelsen er gennemført i syv kommuner hos både kommunale og private leverandører.

Hele undersøgelsen kan læses her.

 

Anne Sofie Nyskov Pedersen
Skrevet af:

Anne Sofie Nyskov Pedersen