21.03.18 DI Service Nyheder

Hvordan sikrer vi kvalitet og udvikling i ældreplejen?

Kvalitet og udvikling i ældreplejen var temaet, da Stine Louise von Christierson, formand for brancheorganisationen Dansk Sundhed og Velfærd og adm. direktør i Forenede Care deltog i debatten på PenSams netop afholdte netværksarrangementer i Farum og Vejle. Sammen med repræsentanter fra FOA, PenSam og private leverandører blev fremtidens ældrepleje, medarbejdernes arbejdsforhold og bæredygtige rammer for offentlig-privat samarbejde drøftet.

 Det frie valg øger kvaliteten

I dag udskrives ældre borgere oftere fra landets hospitaler med henblik på at fortsætte dele af behandlingen i eget hjem efterfulgt af genoptræning og rehabilitering i kommunalt regi. Den udvikling vil fortsætte fremover, og det vil stille krav til både de kommunale og private leverandører, at de kan mestre stadig mere komplekse og sammenhængende behandlingsforløb. Sideløbende med den udvikling er der et stigende udgiftspres som følge af stadig højere forventninger til serviceniveauet og den demografiske udvikling i den danske befolkning.
- Hensigten med frit valg i ældreplejen er netop at imødekomme fremtidens udfordringer. Grundlæggende handler det frie valg om at øge kvaliteten gennem kvalitetskonkurrence samt sikre borgerne et mere mangfoldigt udbud af plejehjem og hjemmepleje, som de ældre kan vælge imellem, siger Stine Louise von Christierson, formand for Dansk Sundhed og Velfærd.
På netværksarrangementet blev også zoomet ind på de menneskelige og økonomiske potentialer, der er i et godt arbejdsmiljø.
- Det korte svar er, at et godt arbejdsmiljø med tilfredse medarbejdere og lavt sygefravær er tæt forbundet med den service, som de ældre modtager. En glad medarbejder smitter sine omgivelser. Så ordentlige arbejdsbetingelser er godt for medarbejderen, for den ældre og i sidste ende for forretningen, siger Stine Louise von Christierson.

Fokus på bæredygtige rammer

Desværre har vi de seneste år set for mange konkurser i hjemmeplejen, hvorfor også rammerne for private leverandører i ældreplejen blev drøftet. Dansk Sundhed og Velfærd har haft stor fokus på at skabe bæredygtige rammer, men også hjælpe kommunerne til at håndtere konkurser på en ordentlig måde.
Dansk Sundhed og Velfærds hjælp til kommunerne kan findes service.di.dk/konkurser.
Dansk Sundhed og Velfærds oplæg til mere bæredygtige rammer for branchen og øget kvalitet i ældrepleje kan findes her.
- Hvis vi vil skabe bæredygtige rammer for privat ældrepleje, handler det grundlæggende om, at vi styrker borgerens frie valg, at vi sikre åbenhed om kvaliteten, og private og kommunale leverandører behandles lige, siger Stine Louise von Christierson.
Hvis du ønsker at følge med i branchens løbende arbejde med øget inddragelse af private leverandører i sundheds- og velfærdsydelser, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Skrevet af:

Felix Dalker

Felix Dalker

Felix Dalker

Fagleder for private velfærdsleverandører

  • Direkte +45 3377 4624
  • Mobil +45 2949 4412
  • E-mail fdal@di.dk

Relateret indhold