08.01.19 DI Service Nyheder

Ny analyse: Kommunalt sygefravær svarer til tab af omkring 1500 fuldtidsbeskæftigede

Sygefraværet for omsorgsarbejde er højere blandt kommunalt ansatte end for privatansatte. Hvis sygefraværet bliver reduceret til et niveau svarende til det private, vil det kunne give kommunerne mere af den efterspurgte og knappe arbejdskraft.

Ny analyse viser, at der er betydelig forskel i sygefraværet som følge af egen sygdom inden for omsorgsarbejde alt efter om medarbejderne offentligt eller privat ansat. Opgjort i antal arbejdsdage og korrigeret for forskelle i kønsfordelingen er forskellen i sygefraværet gennemsnit lidt over tre arbejdsdage højere for kommunalt ansatte i omsorgsarbejde.  

Kilde: Danmarks Statistik

Bringes sygefraværet for de offentligt ansatte omsorgsmedarbejdere i kommunerne ned til et niveau svarende til i den private sektor for ansatte i samme arbejdsfunktioner, vil det kunne frigøre betydelige ressourcer. Et skøn af potentialet kan kan eksempelvis opgøres som tabt arbejdskraft eller økonomiske omkostninger.

Klik på nedenstånde link og læs hele analysen.

Relateret indhold