08.05.18 DI Service Nyheder

Konkret inspiration til garantistillelse i hjemmeplejen

Folketingets partier er blevet enige om en politisk aftale, som skal bidrage til kommunernes håndtering af konkurser i hjemmeplejen. DI’s og brancheorganisationen Dansk Sundhed og Velfærds tidligere anbefalinger til kommunerne om blandt andet garantistillelse vil fremadrettet blive et lovkrav.

Det er helt naturligt, at den kommunale ordregivere afdækker eller begrænser et eventuelt økonomisk tab ved en potentiel konkurs.

Størrelsen af en garantisum skal afspejle størrelsen af det tab, der ønskes afdækket. Hvad er det forventede tab, og hvor meget af dette er dækket af en eventuel garantisum?

Når en kommunal ordregiver skal vurdere garantisummens størrelse, er det vigtigt at være opmærksom på, at det er normal praksis, at den private hjemmepleje betales bagudrettet. Det vil i en eventuel konkurssituation betyde, at ordregiver ikke befinder sig en i situation, hvor der er betalt for ydelser, som ikke er leveret.

Desuden skal man være opmærksom på, at det på fritvalgsområdet ikke på forhånd kan vides, hvor stor den årlige kontraktsum for den enkelte leverandør vil være. I stedet kan det overvejes at definere nogle borgerintervaller, som bliver styrende for garantiens størrelse.

Som konkret inspiration ved fastsættelse af garantisummen har brancheorganisationerne på området i fællesskab udarbejdet forslag til garanstillelse. Inspirationen er hentet i Odense Kommune, som er en af de kommuner, der har oplevet og håndteret konkurser på området. 

Retningslinjer for garantistillelse i hjemmeplejen.

Dansk Sundhed og Velfærd, som er brancheorganisation i Dansk Industri, har stor fokus på, hvordan konkurser kan forebygges – få et overblik over den samlede indsats her service.di.dk/konkurser.

Skrevet af:

Felix Dalker

Relateret indhold